Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Moja rodzina

Moja rodzina

Moja rodzina nie jest duża, bo jestem jedynakiem. Mam dwie babcie, dwóch dziadków, jedną prababcię i mnóstwo ciotek, wujków i kuzynów. Niezbyt często się z nimi spotykam. W każdy weekend odwiedzam tylko rodziców mojej mamy i spędzam u nich wakacje.

Moja Mama ma trzydzieści osiem lat, a Tato trzydzieści dziewięć. Mama jest nauczycielką. Uczy języka niemieckiego w szkole podstawowej. Pracuje rano lub po południu. Czasami wieczorem musi poprawiać zadania domowe swoich uczniów. Tatuś pracuje w niedużej firmie komputerowej. Zaczyna pracę o ósmej rano. W soboty nie chodzi do pracy. Moi rodzice są bardzo zajęci, ale zawsze znajdują dla mnie czas. Lubię spędzać z nimi czas po szkole. Idziemy razem do zoo, do kina lub na basen. W czasie weekendu zwiedzamy małe miasta i miejscowości po drodze do dziadków.

Mój Tato jest znakomitym kierowcą. Obserwuję, kiedy prowadzi i jestem jego pilotem i partnerem. No, niezupełnie. Sądzę, że jestem przygotowany do testów i egzaminów na prawo jazdy, ale muszę poczekać, aż będę miał siedemnaście lat. Mama chce, abym się codziennie uczył niemieckiego. Cóż, nie wiem czy to jest dobry pomysł. Znam dużo niemieckich słów. Potrafię powiedzieć po niemiecku, że mieszkamy w bloku i że nasze mieszkanie jest duże i wygodne. Potrafię także powiedzieć, że mam swój pokój. To nie jest dużo, ale lepsze to niż nic.

Mamy duży, stary album i mnóstwo rodzinnych zdjęć na płytach CD. Lubię przewracać kartki albumu. Kiedy byłem malutkim dzieckiem, Mama miała krótkie, proste i ciemne włosy. Teraz są długie, falujące i mają kolor brązowy. Są bardzo ładne i bardzo gęste. Oczy Mamy są niebieskie, a jej brwi czarne. Jest wysoka, szczupła, ale nie chuda. Tato nie jest łysy, ale ma teraz bardzo rzadkie włosy. Jest wysoki i dość tęgi. Jego oczy są brązowe. Na jednej fotografii Tato wygląda jak kowboj, a Mama jak modelka.

Po pracy moi rodzice lubią nosić wygodne, sportowe ubrania. Do pracy Mama nosi żakiet ze spódnicą i bluzkę, a Tato nosi garnitur z koszulą i krawat.

Jestem podobny do Mamy. Mam takie same oczy i nos. Moje brwi są także takie jak Mamy brwi.

Moi rodzice są moimi najlepszymi przyjaciółmi. Jesteśmy bardzo szczęśliwą rodziną.

My family

My family isn’t big because I’m an only child. But I’ve got two grandmothers, two grandfathers, one great grandmother, and a lot of aunts, uncles and cousins. I don’t see them very often. I only visit my Mum’s parents every weekend and I stay at their house during my holidays.

My Mum is thirty-eight and my Dad is thirty-nine. Mum is a teacher. She teaches German in a primary school. She works in the morning or in the afternoon. Sometimes she has to mark her students’ homework in the evenings. My Dad works in a small computer firm. He starts work at eight o’clock. He doesn’t go to work on Saturdays. My parents are very busy but they always find the time for me. I like doing things with them after school. We go to the zoo or to the cinema or to a swimming pool together. At weekends we visit small towns and places on the way to my grandparents.

My father is an excellent driver and I am his driving partner. Well, not quite. I think I’m ready for my driving tests and exams but I have to wait until I’m seventeen years old. My Mum wants me to learn German. I know a lot of German words. I can say in German that we live in a block of flats and our flat is big and comfortable. I can also say that I’ve got my own room. It’s not much, but is’s better than nothing.

We’ve got a big, old photo album and a lot of family photos on CDs. I like turning pages of the album very much. When I was a baby my Mum’s hair was short, straight and dark. Now it’s long, wavy and brown. It’s very nice and very thick. Mum’s eyes are blue and her eyebrows are black. She’s tall and slim but not thin. My Dad isn’t bald but he has very thin hair now. He’s tall and rather fat. His eyes are brown. In one photo my Dad looks like a cowboy and my Mum like a model.

My parents like to wear comfortable sports clothes after work. For work my Mum wears a jacket with a skirt and a blouse and my Dad wears a suit with a shirt and a tie.

I look like my Mum. My eyes and my nose are like my Mum’s. My eyebrows also are similar to hers.

My parents are my best friends. We are a very happy family.

Słowniczek

aunt - ciocia

very often - bardzo często

to teach German - uczyć niemieckiego

to mark - poprawiać

firm - firma

excellent - znakomity

not quite - niezupełnie

better than nothing - lepsze niż nic

to turn pages - przewracać strony

straight - prosty

wavy - falisty

eyebrows - brwi

bald - łysy

fat - gruby

cowboy - kowboj

model - modelka

jacket - marynarka

skirt - spódnica

suit - garnitur

shirt - koszula

tie - krawat

nose - nos

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Moja rodzina

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.