Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Twoja angielska szkoła i moja polska szkoła

Twoja angielska szkoła i moja polska szkoła

Droga Ann,

Dziękuję za list. Cieszę się, że lubisz swoją szkołę. Wspaniale jest poznawać szkolne życie w Twoim kraju z Twoich listów! Pozwól, że opowiem Ci o mojej szkole. Niektóre rzeczy są takie same jak w Twojej szkole, a inne się różnią.

Ja także chodzę do szkoły od poniedziałku do piątku. Po szkole chodzę na kółka lub uprawiam sporty, tak jak Ty i Twoje koleżanki i koledzy. Uczę się tylko dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego. To dobrze, że masz trzy obce języki w szkole. Francuskiego lub hiszpańskiego mogę się uczyć tylko w prywatnej szkole języków obcych. Inne przedmioty w mojej szkole są podobne do tych, które Ty masz. Ja nie mam codziennie sześciu lekcji. Na przykład w piątki mam cztery lekcje, a we wtorki pięć. Moja klasa, Ib ma trzydzieści lekcji w ciągu tygodnia. Wcale się nie dziwię, że nie znosisz zadań domowych. Ja także ich nie znoszę. Ja dostaję na zadanie nawet więcej niż Ty! Właściwie to jest jedyna rzecz, jakiej naprawdę nie znoszę w swojej szkole.

W szkole nie nosimy mundurków, ale nasze ubranie szkolne musi być ciemne - czarne, ciemnoniebieskie lub szare z białą koszulą dla chłopców i białą bluzką dla dziewcząt. Inna różnica między naszymi szkołami to apel. U Ciebie jest każdego ranka. My mamy czasem apel, ale niezbyt często. Nasi nauczyciele także sprawdzają listę obecności. Robią to nie tylko na początku i na końcu dnia w szkole, ale także na każdej lekcji. Pomyśl tylko! Nasze przerwy nie są tak długie jak Twoje. Na drugie śniadanie są przerwy piętnastominutowe. Przerwy na drugie śniadanie mamy o dwunastej i o pierwszej. Po każdej czterdziestopięciominutowej lekcji mamy pięciominutowe przerwy. To sprawia, że mój dzień w szkole jest trochę krótszy od Twojego.

W końcu - o wakacjach. Przykro mi, że tak późno zaczynasz letnie wakacje. My wtedy mamy już trzeci lub czwarty tydzień wakacji. Jednak nie martw się. Oto dobra wiadomość dla Ciebie. Niech jeszcze raz policzę. Zgadza się, w ciągu roku masz tyle samo tygodni wolnych od nauki, ile my mamy. Jest tak dlatego, że nie mamy tygodniowej przerwy w październiku. U nas są dwutygodniowe ferie w połowie roku w lutym, ale tylko jeden tydzień na Wielkanoc i to już jest ostatni tydzień ferii przed końcem roku szkolnego. Teraz możemy już planować wspólne wakacje w Anglii lub w Polsce!

Na razie -

Ala

Your English school and my Polish school

Dear Ann,

Thank you for your letter. I’m happy that you’re enjoying your school. It’s great to learn about school life in your country from your letters! Let me tell you about my school. Some things are the same as those in your school. Others are different.

I also go to school from Monday to Friday. I go to clubs or do sports after school, just like you and your friends. I learn only two foreign languages: English and German. It’s good you have three foreign languages at school. I can learn French or Spanish only in a private language school. Other subjects in my school are similar to the subjects you have. I don’t have six lessons every day. For example, on Fridays I’ve got four lessons and on Tuesdays - five. My class - Ib has got 30 lessons during the week. It doesn’t surprise me that you hate homework. I hate it, too. I get even more homework than you do! In fact, it is the thing that I hate most about school.

We don’t wear a uniform for school but our clothes for school must be dark - black, navy blue, or grey with a white shirt for boys and a white blouse for girls. Another difference is Assembly. You have it every morning. We have it sometimes, but not often. Our teachers also mark the register not only at the start and at the end of the day but in every lesson as well. Imagine this! Our breaks aren’t as long as yours. There are fifteen minute breaks for lunch and five minute breaks after each forty-five minute lesson. This makes my day at school a little shorter than it is in your school.

Finally, about holidays. I’m sorry that you start your summer holidays so late. We are in the third or fourth week of our holidays then. But don’t worry. Here’s some good news for you. Let me count again. That’s right. You’ve got as many holiday weeks in the year as we do. It is so because we don’t have a week’s holiday in October and we have only one week off school for Easter.

Now, we can plan our holidays together - in England or in Poland.

Bye for now,

Ala

Słowniczek

to enjoy - lubić

those (these) - tamte (te)

others - inne

foreign - obcy

language - język

private - prywatny

similar to - podobny do

during - w czasie

surprise - dziwić

every evening - co wieczór

hour - godzina

more than - więcej niż

the only thing that - jedyna rzecz, której

uniform - mundurek

assembly - apel

to mark - zaznaczać

register - obecność (w dzienniku)

at the start - na początku

as well - również

to imagine - wyobrazić sobie

fifteen minutę break - piętnastominutowa przerwa

forty - czterdzieści

a little - nieco

let me... - pozwól, że...

to count - po/liczyć

again - ponownie

October - październik

week off school - wolny tydzień

half-year - półrocze

last - ostatni

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Twoja angielska szkoła i moja polska szkoła

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.