Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Co zmieniłbyś w swojej szkole, gdybyś był jej dyrektorem?

Co zmieniłbyś w swojej szkole, gdybyś był jej dyrektorem?

Szczerze mówiąc, trudno jest mi sobie wyobrazić, że mógłbym być dyrektorem mojej szkoły. Powód jest prosty - nie jestem typem szefa. Jednakże, gdyby mnie awansowano, z pewnością wprowadziłbym w niej parę zmian.

Może zastanawiasz się, dlaczego bym to zrobił. Chciałbym, by moja szkoła była miejscem o niezapomnianej i wyjątkowej atmosferze. Byłbym rad, gdyby zarówno nauczyciele, jak i uczniowie bardzo ją lubili.

Po pierwsze, opracowałbym kilka zasad, dzięki którym wszyscy członkowie szkolnej społeczności czuliby się zobowiązani zachowywać właściwie.

Uważam, że zarówno nauczycielom, jak i studentom nie powinno się pozwalać palić papierosów w toaletach i szatniach. Co więcej, nie wolno by im było wnosić błota i brudu na teren budynku szkolnego, chociaż nie musiałoby się zmieniać obuwia. W czasie trwania lekcji zakazane byłoby jedzenie. Uczniowie nie mogliby zwracać się do swoich nauczycieli po imieniu, z kolei nauczyciele nie mogliby zwracać się do swoich uczniów wyłącznie po nazwisku. Nie miałbym nic przeciwko temu, by uczniowie nosili długie włosy, a nauczyciele ubierali się na luzie. Lecz wymagałbym od moich pracowników wysokiego poziomu nauczania, a od moich uczniów dobrych wyników w nauce.

Wprowadziłbym te wszystkie zmiany... Ale nie spodziewam się awansu, więc może ktoś inny to zrobi.

What would you change in your school if you were the headmaster?

To tell you the truth, it is very difficult for me to imagine that I could be the headmaster of my school. The reason is simple - I am not a type of boss. However, if I were promoted I would certainly introduce some changes in my school.

You may wonder why I would do it. I would like my school to be the place of the unforgettable and unique atmosphere. I would be very glad if teachers and students liked it very much.

First of all, I would work out some rules, thanks to which all the members of our school community would feel obliged to behave properly.

I think that teachers and students should not be allowed to smoke cigarettes in the lavatories and cloakrooms. What is more, they could not bring mud and dirt into the school building, though they would not need to change their shoes. Eating during lessons would be also strictly forbidden. Students could not address their teachers by their first names and teachers could not address their students only by their surnames. I would not mind if students had long hair or teachers wore informal clothes. But I would demand from teachers the high standard of teaching and from students good results in learning.

I would introduce all these changes... But I do not expect a promotion, so maybe someone else will do it.

Słowniczek

be promoted - dostać awans

unforgettable and unique atmosphere - niezapomniana i wyjątkowa atmosfera

feel obliged - czuć się zobowiązanym

lavatories and cloakrooms - ubikacje i szatnie

mud - błoto

strictly forbidden - ściśle zabroniony

address - zwracać się

demand - wymagać

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.