Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Co znaczy dla ciebie miłość?

Co znaczy dla ciebie miłość?

Czy często zastanawiasz się, ile znaczy dla ciebie miłość? Mam nadzieję, że tak, gdyż jest to bardzo ważna kwestia. Jednakże nie jest tak łatwo odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ jak dotąd nikomu nie udało się zdefiniować pojęcia miłości.

Za każdym razem, gdy myślę o miłości dochodzę do wniosku, że moje życie bez niej byłoby niemożliwe. To miłość daje mi szczęście, radość i poczucie bezpieczeństwa. Ponadto uczy mnie lojalności, odpowiedzialności, tolerancji i poświęcenia. Przyznaję, że nie wierzę w miłość od pierwszego wejrzenia. Według mnie, nie jest możliwe zakochanie się w kimś całkowicie obcym, bez względu na to, jak atrakcyjna mogłaby być ta osoba. Miłość nie może ograniczać się do wzajemnej fizycznej fascynacji, lecz przede wszystkim musi opierać się na bliskiej przyjaźni, dzięki której z czasem można poznać prawdziwą naturę tej drugiej osoby.

Jak czuję się, kiedy jestem zakochana? Na początku czuję się tak jakbym była chora - nie mogę jeść, nie mogę myśleć i co gorsza, cierpię na bezsenność. Leżąc w łóżku, nie potrafię przestać myśleć o ukochanej osobie - to jest jak obsesja. Lecz po dwóch, trzech miesiącach, kończy się ten dziwny etap miłości. I czuję, że to, co się zaczyna, to dojrzały etap miłości, którego efektem jest związek. Zawsze mam nadzieję, że będzie on trwał wiecznie, ale mówiąc prawdę, nigdy nie udało mi się doświadczyć wiecznej miłości. Pomimo tego jestem przekonana, że poznam kogoś, kto pragnie jej równie mocno jak ja.

What does love mean to you?

Do you often wonder what love means to you? I hope you do because it is a very important question. However, it is not so easy to answer it, as so far no one has managed to define a concept of love.

Whenever I think about love, I come to a conclusion that my life without love would be impossible. It is love which gives me so much happiness, joy and the feeling of safety. Moreover, it teaches me loyalty, responsibility, tolerance and devotion. I admit that I do not believe in love at first sight. In my opinion, it is impossible to fall in love with a complete stranger, no matter how attractive this person is. Love cannot be limited to mutual

attraction, but must be based on close friendship, thanks to which with time you can learn the true nature of the other person.

How do I feel when I am in love? At the beginning I feel as if I were ill - I cannot eat, I cannot think and what makes matters worse I suffer from insomnia. Lying in my bed, I cannot stop thinking about my beloved - it is like an obsession. But after two or three months, this strange stage of love ends. And I feel that what starts is the mature stage of love, which results in a relationshp. I always hope it will last forever, but to tell you the truth, I have not managed to experience eternal love. Nevertheless, I am convinced that I will meet someone who also longs for it as much as I do.

Słowniczek

concept - koncepcja, pojęcie

come to a conclusion - dojść do wniosku

loyalty - lojalność

responsibility - odpowiedzialność

devotion - poświęcenie

love at first sight - miłość od pierwszego wejrzenia

mutual - wzajemny

what makes matters worse - co gorsza

insomnia - bezsenność

mature - dojrzały

eternal - wieczny

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Co znaczy dla ciebie miłość?

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.