Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Mój ulubiony nauczyciel

Mój ulubiony nauczyciel

W mojej szkole jest wielu nauczycieli, jak dotąd udało mi się poznać zaledwie kilkoro. Generalnie lubię wszystkich moich nauczycieli, ale tylko jedna osoba jest moim ulubieńcem - a jest nim mój nauczyciel historii. Dlaczego jest moim ulubionym nauczycielem?

Przede wszystkim, jest to człowiek bardzo ambitny i świetnie wykształcony. Podziwiam go za jego rozległą wiedzę i fascynujący sposób prezentowania wykładów. Słuchanie go sprawia mi przyjemność, gdyż jego wykłady wypełniają żarty i anegdoty. Dlatego nigdy się nie nudzę na jego lekcjach.

Powinnam dodać, iż mój nauczyciel historii jest bardzo wymagający, ponieważ chce naprawdę uczyć swoich uczniów tak dobrze, jak to możliwe. Lecz jest on jednocześnie miły, tolerancyjny i przyjazny. Czuję, że rozumie problemy swoich uczniów i jeśli tylko potrafi, to pomaga im przezwyciężyć trudności.

Za dwa lata skończę liceum i może dostanę się na uniwersytet, ale nigdy nie zapomnę mojego ulubionego wykładowcy.

My favourite teacher

In my school there are a lot of teachers, so far I have managed to meet only a few of them. Generally speaking, I like all my teachers, but only one person is my favourite - it is my history teacher. Why is he my favourite teacher?

First of all, he is a very ambitious and well-educated person. I admire him for his broad knowledge and fascinating way of giving lectures. I enjoy listening to him, because his lectures are full of jokes and anecdotes. So I never get bored during his lessons.

I should add that my history teacher is very demanding, as he really wants to teach his students as much as possible. But he is nice, tolerant and friendly at the same time. I feel that he understands his students' problems and if he only can he helps to overcome their difficulties.

In two years I will finish high school and maybe I will enter the university, but I will never forget my favourite lecturer.

Słowniczek

broad knowledge - rozległa wiedza

lectures - wykłady

add - dodać

demanding - wymagający

overcome one's difficulties - pokonać, przezwyciężyć trudności

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Mój ulubiony nauczyciel

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.