Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

List do międzynarodowej organizacji

List do międzynarodowej organizacji

Droga World Wildlife Fund,

Moja klasa chce pomóc zwierzętom zagrożonym wyginięciem. Mamy zbiór widokówek z naszymi rysunkami zagrożonych zwierząt wykonanymi ręcznie lub za pomocą komputera. Te widokówki wykonujemy na lekcjach plastyki oraz informatyki.

Szukamy sponsorów, którzy mogą wykorzystać nasze widokówki do zebrania pieniędzy dla Waszej organizacji. W mojej klasie jest trzydziestu uczniów. Możemy wykonać wiele widokówek! Mówimy po polsku i po angielsku.

Mam nadzieję, że możemy pomóc zwierzętom.

Serdeczne pozdrowienia,

Olek i klasa 6A, Szkoła Podstawowa nr 176, Kraków

A letter to an international organization

Dear World Wildlife Fund,

My class wants to help animals in danger of extinction. We have a collection of postcards with our own hand and computer drawings of endangered animals. We make such postcards in our Arts and IT (Information Technology) lessons.

We are looking for sponsors who can use our postcards to collect money for your organization. There are thirty students in my class. We can make a lot of postcards! We speak Polish and English.

I hope we can help animals.

Kind regards,

Olek and class 6A, Primary School No 176, Kraków

Słowniczek

wildlife - zwierzęta i rośliny

fund - fundusz

in danger - w niebezpieczeństwie

extinction - wymarcie

our own - nasze własne

hand drawings - rysunki wykonane ręcznie

endangered - zagrożony

Arts - plastyka

IT - informatyka

collect - zbierać

organization - organizacja

kind regards - serdeczne pozdrowienia

Pogłębiaj wiedzę w temacie: List do międzynarodowej organizacji

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.