Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Mój pierwszy list do angielskiego kolegi

Mój pierwszy list do angielskiego kolegi

Drogi Chris,

Mam na imię Janek. Mieszkam w Wieliczce wraz z dużą rodziną: moimi rodzicami, dziadkami, bratem i siostrą. Wieliczka jest małym miastem w południowej Polsce. Mieszkamy w domu, który jest w pobliżu starej kopalni soli.

Mama jest nauczycielką, a tatuś jest biznesmenem. Moi rodzice pracują w Krakowie, dużym, starym i historycznym mieście niedaleko naszego miasteczka. Mój Tato dojeżdża do pracy samochodem, a mama minibusem. Sobota i niedziela są moimi ulubionymi dniami, gdyż rodzice zostają wtedy w domu.

Moja siostra ma na imię Ewa. Ma pięć lat. Mój brat Olek także ma pięć lat. Oni są bliźniakami. Codziennie Ewa bawi się z moją babcią, a Olek z dziadkiem. W swoim pokoju mają dużo zabawek i ogromne akwarium. Ja karmię rybki, a oni przyglądają się im i próbują się z nimi porozumieć. Ja się nie bawię z Ewą i Olkiem.

Mam tylko jedną zabawkę. To zabawka, która uczy i bawi. To mój komputer. Raz w tygodniu mój komputer i ja gramy partyjkę szachów. Zazwyczaj wygrywam. W piątek po południu gram w gry komputerowe. Tatuś często kupuje mi czasopisma o komputerach. Są bardzo interesujące. Dużo się z nich uczę o swojej ulubionej zabawce! Kiedy dorosnę, chciałbym zostać programistą, tak jak mój wujek. Czy dużo czasu spędzasz przy komputerze? Czy czytasz czasopisma komputerowe?

Moja szkoła jest w porządku. Lubię wszystkie przedmioty poza jednym. Moim najlepszym przyjacielem w szkole jest Tomek. Siedzimy w tej samej ławce. Tomek jest wysoki, szczupły i ma jasne włosy. Jest bardzo dobry z historii. Ja jestem niski, pucołowaty i mam ciemne włosy. Historia to mój najgorszy przedmiot.

A ty? Czy lubisz szkołę? Które przedmioty są twoimi ulubionymi? Czy lubisz sport? Na razie.

Proszę, odpisz szybko.

Janek

My first letter to an English penfriend

Dear Chris,

My name is Janek. I live in Wieliczka with a big family - my parents, my grandparents, my brother and my sister. Wieliczka is a small town in southern Poland. We live in a house which is near an old salt mine.

My mother is a teacher and my father is a businessman. My parents work in Kraków - a big, old and historic city not far from our town. My father drives to work and my mother goes on a minibus. Saturday and Sunday are my favourite days of the week because my parents stay at home.

My sister’s name is Ewa. She is five years old. My brother’s name is Olek. He is five, too. They are twins. Every day Ewa plays with my grandmother and Olek with my grandfather. They have many toys and a huge fish tank. I feed the fish and they watch them and try to communicate with them. I don’t play with Ewa and Olek.

I have only one toy. It is an educational toy. It’s my computer. Once a week, my computer and I play a game of chess. I usually win. Every Friday night I play computer games. My father often buys me computer magazines. They are very interesting. I learn a lot about my favourite toy! When I grow up, I would like to be a computer programmer, like my uncle. Do you spend a lot of time on the computer? Do you read computer magazines?

My school is OK. I like all subjects except one. My best friend at school is Tomek. We sit at the same desk. Tomek is tall and thin and has fair hair. He is very good at History. I’m short and chubby and have dark hair. History is my worst subject!

What about you? Do you like school? What are your favourite subjects? Do you like sport? Bye for now.

Write back soon.

Janek

Słowniczek

southern - południowy

salt mine - kopalnia soli

historic - zabytkowy

not far from - niedaleko od

stay at home - zostać w domu

twins - bliźniaki

huge - ogromny

fish tank - akwarium

feed - karmić

only - tylko

toy - zabawka

watch - patrzeć, przyglądać się

try to communicate - starać się porozumieć

educational - dydaktyczny

a game of chess - partia szachów

grow up - dorosnąć

like my uncle - jak mój wujek

spend - spędzać

except - oprócz

at the same desk - w tej samej ławce

thin - chudy

dark hair - ciemne włosy

chubby - pucołowaty

my worst - mój najgorszy

bye for now - na razie

write back soon - odpisz szybko

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Mój pierwszy list do angielskiego kolegi

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.