Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Obliczanie mas cząsteczkowych

Obliczanie mas cząsteczkowych

Atomy łączą się ze sobą tworząc cząsteczki.

Cząsteczka pierwiastka składa się z połączonych ze sobą takich samych atomów. Mała liczba za symbolem pierwiastka mówi nam, że tyle atomów tego pierwiastka jest połączonych w cząsteczce.

Cząsteczka związku chemicznego składa się z połączonych ze sobą atomów różnych pierwiastków.

Masy cząsteczkowe obliczamy sumując masy wszystkich atomów wchodzących w skład cząsteczki.

Oto kilka przykładów:

Obliczanie mas cząsteczkowych. Przykłady. Odczytujemy z układu okresowego. Mała liczba za symbolem pierwiastka mówi nam, że tyle jest atomów tego pierwiastka połączonych razem. W tej cząsteczce są dwa atomy tlenu. Duża liczba mówi nam, ile jest cząsteczek. Obliczamy masę jednej cząsteczki (czyli O2), a następnie mnożymy ją przez ilość cząsteczek, czyli przez dużą liczbę stojącą przed wzorem cząsteczki. W tej cząsteczce są dwa atomy wodoru i jeden atom tlenu. W tej cząsteczce jest jeden atom azotu i trzy atomy wodoru. W dwóch cząsteczkach jest dwa razy więcej atomów niż w jednej cząsteczce.

Mała liczba za nawiasem odnosi się do wszystkich atomów, które są w nawiasie.

Obliczanie mas cząsteczkowych. Odczytujemy z układu okresowego. Ta cząsteczka składa się z atomu wapnia, dwóch atomów tlenu i dwóch atomów wodoru. Ta cząsteczka składa się z trzech atomów wapnia, dwóch atomów fosforu i ośmiu atomów tlenu.

Jeżeli we wzorze występuje kropka, to taka cząsteczka składa się z dwóch części: jedna jest przed kropką, a druga po kropce. Masa całej cząsteczki jest równa sumie mas obu części. Obliczając masę cząsteczki nie traktujemy kropki jako mnożenia, ale masy dodajemy.

Obliczanie mas cząsteczkowych.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Obliczanie mas cząsteczkowych

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Chemia
 • Atomy i cząsteczki
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Atomy i cząsteczki
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Atomy i cząsteczki
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Atomy i cząsteczki

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.