Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Obliczanie mas cząsteczkowych

Obliczanie mas cząsteczkowych

Atomy łączą się ze sobą tworząc cząsteczki.

Cząsteczka pierwiastka składa się z połączonych ze sobą takich samych atomów. Mała liczba za symbolem pierwiastka mówi nam, że tyle atomów tego pierwiastka jest połączonych w cząsteczce.

Cząsteczka związku chemicznego składa się z połączonych ze sobą atomów różnych pierwiastków.

Masy cząsteczkowe obliczamy sumując masy wszystkich atomów wchodzących w skład cząsteczki.

Oto kilka przykładów:

Obliczanie mas cząsteczkowych. Przykłady. Odczytujemy z układu okresowego. Mała liczba za symbolem pierwiastka mówi nam, że tyle jest atomów tego pierwiastka połączonych razem. W tej cząsteczce są dwa atomy tlenu. Duża liczba mówi nam, ile jest cząsteczek. Obliczamy masę jednej cząsteczki (czyli O2), a następnie mnożymy ją przez ilość cząsteczek, czyli przez dużą liczbę stojącą przed wzorem cząsteczki. W tej cząsteczce są dwa atomy wodoru i jeden atom tlenu. W tej cząsteczce jest jeden atom azotu i trzy atomy wodoru. W dwóch cząsteczkach jest dwa razy więcej atomów niż w jednej cząsteczce.

Mała liczba za nawiasem odnosi się do wszystkich atomów, które są w nawiasie.

Obliczanie mas cząsteczkowych. Odczytujemy z układu okresowego. Ta cząsteczka składa się z atomu wapnia, dwóch atomów tlenu i dwóch atomów wodoru. Ta cząsteczka składa się z trzech atomów wapnia, dwóch atomów fosforu i ośmiu atomów tlenu.

Jeżeli we wzorze występuje kropka, to taka cząsteczka składa się z dwóch części: jedna jest przed kropką, a druga po kropce. Masa całej cząsteczki jest równa sumie mas obu części. Obliczając masę cząsteczki nie traktujemy kropki jako mnożenia, ale masy dodajemy.

Obliczanie mas cząsteczkowych.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Obliczanie mas cząsteczkowych

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Chemia
 • Atomy i cząsteczki
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Atomy i cząsteczki
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Atomy i cząsteczki
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Atomy i cząsteczki
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Atomy i cząsteczki

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.