Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Prawo zachowania masy

Prawo zachowania masy

Ogólna masa wszystkich substratów wziętych do reakcji jest równa ogólnej masie wszystkich produktów otrzymanych w wyniku reakcji.

Prawo zachowania masy. Cząsteczka wodoru - dwa atomy wodoru połączone razem. Cząsteczka tlenu - dwa atomy tlenu połączone razem. Cząsteczka wody - atom tlenu i dwa atomy wodoru połączone razem. Wodór + tlen = woda. Masa substratów = masa produktów. Aby otrzymać dwie cząsteczki wody, należy zużyć dwie cząsteczki wodoru i jedną cząsteczkę tlenu. Masa dwóch cząsteczek wodoru + masa jednej cząsteczki tlenu = masa dwóch cząsteczek wody. Masa dwóch cząsteczek wodoru... Masa jednej cząsteczki tlenu... Masa dwóch cząsteczek wody... Masa substratów... Masa produktów... Masa substratów = masa produktów.

Zadanie 1

Do otrzymania 112 g tlenku wapnia CaO zużyto 32 g tlenu. Ile wapnia zużyto w tej reakcji?

Prawo zachowania masy. Tlen, wapń, tlenek wapnia. Zapisujemy schematyczny przebieg reakcji. Pod równaniem wypisujemy dane dotyczące danej substancji, które możemy odczytać z treści zadania. Wielkość, którą mamy obliczyć oznaczamy x. Korzystamy z prawa zachowania masy. Masa substratów (substancji przed strzałką) = masa produktów (substancji po strzałce). Tam gdzie w równaniu reakcji jest znak +, w zapisie danych też stawiamy +. Tam gdzie w równaniu reakcji jest znak..., w zapisie danych stawiamy znak =. W ten sposób otrzymujmy równanie z jedną niewiadomą, które należy rozwiązać. Przenosimy niewiadomą na lewą stronę równania, a pozostałe liczby na drugą stronę.

Odp.: W tej reakcji zużyto 80 g wapnia.

Przeprowadzono reakcję analizy, w której z 50,4 g pomarańczowych kryształków dichromianu (VI) amonowego otrzymano 5,6 g azotu, 14,4 g pary wodnej i zielony popiół tlenku chromu (III). Ile gramów tlenku chromu (III) otrzymano?

Prawo zachowania masy. Dichromian (VI) amonu, azot, para wodna, tlenek chromu. Zapisujemy schematyczny zapis reakcji i wypisujemy dane. Nazwy związków w tym zadaniu są dla ciebie nie znane, ale to nie jest przeszkodą do rozwiązania zadania. Korzystamy z prawa zachowania masy. Masa substratów (substancji przed strzałką) = masa produktów (substancji po strzałce). Tam gdzie w równaniu reakcji jest znak +, w zapisie danych też stawiamy +. Tam gdzie w równaniu reakcji jest znak..., w zapisie danych stawiamy znak =. W ten sposób otrzymujmy równanie z jedną niewiadomą, które należy rozwiązać. Niewiadomą przenosimy na lewą stronę. Jeżeli przenosimy wyrażenie na drugą stronę równania, to zmieniamy znak na przeciwny, np. z plusa na minus. Obydwie strony równania mnożymy przez (-1).

Odp.: Otrzymano 30,4 g tlenku chromu (III).

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Prawo zachowania masy

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Chemia
 • Atomy i cząsteczki
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Atomy i cząsteczki
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Atomy i cząsteczki
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Atomy i cząsteczki

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.