Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Układ okresowy pierwiastków

Układ okresowy pierwiastków

Wszystkie znane obecnie pierwiastki są zestawione w tablicy nazywanej układem okresowym lub tablicą Mendelejewa (od nazwiska jego twórcy).

W układzie okresowym pierwiastki uporządkowane są zgodnie ze wzrastającą liczbą atomową Z, a ich właściwości fizyczne i chemiczne powtarzają się okresowo. Każdy pierwiastek w układzie okresowym ma liczbę atomową większą o 1 od poprzedniego pierwiastka.

Pionowe kolumny nazywamy grupami, zawierają one pierwiastki o podobnych właściwościach. Grupy mają swoje numery od 1 do 18 i nazwy pochodzące zwykle od nazwy pierwszego pierwiastka, np. grupa 2 - berylowce.

Pierwiastki leżące w tej samej grupie mają taką samą liczbę elektronów walencyjnych, dlatego ich właściwości fizyczne i chemiczne są podobne. Tworzą podobne związki chemiczne. Wyjątkiem jest wodór. Ma jeden elektron, dlatego umieszcza się go w pierwszej grupie. Traktuje się go jednak oddzielnie (nie zalicza się go do pierwszej grupy, którą nazywamy litowcami), ponieważ ma inne właściwości fizyczne i chemiczne.

Poziome rzędy nazywamy okresami, znajdują się w nich pierwiastki, których właściwości zmieniają się stopniowo. Na początku każdego okresu (wyjątkiem jest pierwszy okres) znajduje się metal, a na końcu okresu niemetal.

Układ okresowy pierwiastków znajduje się na końcu tej książki.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Układ okresowy pierwiastków

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Chemia
 • Atomy i cząsteczki
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Atomy i cząsteczki
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Atomy i cząsteczki
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Atomy i cząsteczki

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.