Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Układ okresowy pierwiastków

Układ okresowy pierwiastków

Wszystkie znane obecnie pierwiastki są zestawione w tablicy nazywanej układem okresowym lub tablicą Mendelejewa (od nazwiska jego twórcy).

W układzie okresowym pierwiastki uporządkowane są zgodnie ze wzrastającą liczbą atomową Z, a ich właściwości fizyczne i chemiczne powtarzają się okresowo. Każdy pierwiastek w układzie okresowym ma liczbę atomową większą o 1 od poprzedniego pierwiastka.

Pionowe kolumny nazywamy grupami, zawierają one pierwiastki o podobnych właściwościach. Grupy mają swoje numery od 1 do 18 i nazwy pochodzące zwykle od nazwy pierwszego pierwiastka, np. grupa 2 - berylowce.

Pierwiastki leżące w tej samej grupie mają taką samą liczbę elektronów walencyjnych, dlatego ich właściwości fizyczne i chemiczne są podobne. Tworzą podobne związki chemiczne. Wyjątkiem jest wodór. Ma jeden elektron, dlatego umieszcza się go w pierwszej grupie. Traktuje się go jednak oddzielnie (nie zalicza się go do pierwszej grupy, którą nazywamy litowcami), ponieważ ma inne właściwości fizyczne i chemiczne.

Poziome rzędy nazywamy okresami, znajdują się w nich pierwiastki, których właściwości zmieniają się stopniowo. Na początku każdego okresu (wyjątkiem jest pierwszy okres) znajduje się metal, a na końcu okresu niemetal.

Układ okresowy pierwiastków znajduje się na końcu tej książki.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Układ okresowy pierwiastków

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Chemia
 • Atomy i cząsteczki
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Atomy i cząsteczki
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Atomy i cząsteczki
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Atomy i cząsteczki

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.