Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Izotopy

Izotopy

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że atomy wodoru maja różną budowę.

Najwięcej jest atomów, które w jądrze mają 1 proton, a wokół jądra krąży 1 elektron.

Izotopy. Liczba protonów, liczba neutronów, liczba elektronów.

Masa tego atomu wynosi 1u (ponieważ jest tylko jeden proton, a elektron ma masę ok. 2000 razy mniejszą od masy protonu).

Atom wodoru tak zbudowany nazwano prot.

Wśród atomów wodoru znaleziono również nieliczne (ok. 1 atom na 100 badanych) atomy zbudowane z 1 protonu, 1 neutronu i 1 elektronu.

Izotopy. Liczba protonów, liczba neutronów, liczba elektronów.

Masa tego atomu wynosi 2u (masa protonu + masa neutronu = 1u + 1u = 2u).

Atom wodoru tak zbudowany nazwano deuter.

Były też pojedyncze atomy zbudowane z 1 protonu, 2 neutronów i 1 elektronu.

Izotopy. Liczba protonów, liczba neutronów, liczba elektronów.

Masa tego atomu wynosi 3u (masa protonu + masa dwóch neutronów = 1u + 2 · 1u = 3u

Atom wodoru tak zbudowany nazwano tryt.

Porównując atom do hotelu, zwróć uwagę, że dalej jest to ten sam hotel, w którym jest recepcja (jądro), 1 piętro (1 powłoka) 1 gość (1 elektron) mieszkający na tym piętrze oraz jeden pracownik obsługi (1 proton). Różnica jest tylko w liczbie pracowników w recepcji (ilość neutronów).

Zatem wyżej opisane atomy to atomy tego samego pierwiastka, ponieważ zbudowane są z jądra, w którym jest jeden proton i jednej powłoki, po której krąży 1 elektron. Różnią się one liczbą neutronów w jądrze.

Atomy tego samego pierwiastka, które różnią się liczbą neutronów w jądrze nazywamy izotopami.

Na ogół izotopy danego pierwiastka różnią się nieznacznie właściwościami fizycznymi, natomiast właściwości chemiczne mają prawie takie same. Izotopy wodoru tak bardzo różnią się masą, że wpływa to na dużą różnicę we własnościach fizycznych i chemicznych.

Tlen ma 9 izotopów, węgiel 7, a np. cyna 38 izotopów.

W przyrodzie istnieje około 300 izotopów trwałych, czyli takich, których jądra nie przemieniają się samorzutnie w inne.

Około 2000 izotopów to izotopy promieniotwórcze, czyli takie, w których atomy samorzutnie ulegają rozpadowi.

Izotopy naturalne występują w przyrodzie, zaś izotopy sztuczne otrzymywane są przez człowieka.

Zastosowanie izotopów:

a) w przemyśle

- do określania składu materiałów,

- do detektorów (czujek dymu),

- do badania skażenia wody.

b) w medycynie

- do diagnozowania chorób i ich leczenia (np. badania rentgenowskie),

- do sterylizacji (odkażania) sprzętu medycznego.

c) w rolnictwie

- do poszukiwania źródeł wody,

- do konserwacji żywności.

d) w różnych dziedzinach nauki

- do wykrywania i usuwania zanieczyszczeń,

- do określania wieku szczątków żywych organizmów,

- do określania wieku badanych skał i minerałów.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Izotopy

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Chemia
 • Atomy i cząsteczki
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Atomy i cząsteczki
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Atomy i cząsteczki
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Atomy i cząsteczki
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Atomy i cząsteczki

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.