Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Położenie pierwiastka w układzie okresowym a jego budowa

Położenie pierwiastka w układzie okresowym a jego budowa

Z układu okresowego możemy odczytać następujące wiadomości o budowie atomu danego pierwiastka:

Liczba protonów w jądrze = liczba atomowa Z = liczba porządkowa (kolejny numer pierwiastka w układzie okresowym)

Liczba elektronów w atomie = liczba atomowa Z = liczba porządkowa (kolejny numer pierwiastka w układzie okresowym)

Liczba powłok = numer okresu

Znając liczbę powłok oraz liczbę wszystkich elektronów możemy podać rozmieszczenie elektronów na poszczególnych powłokach.

Liczba elektronów walencyjnych, czyli na ostatniej powłoce = numer grupy (dotyczy to pierwiastków grup 1, 2), dla grup od 13 do 18 numer grupy pomniejszony o 10.

Przykład

Wiadomości, jakie możemy odczytać z układu okresowego o tlenie:

Nazwa pierwiastka: tlen
Symbol: O
Grupa: 16
Okres: 2
Liczba atomowa (Z): 8
Charakter chemiczny: niemetal
Liczba protonów w jądrze: 8
Liczba wszystkich elektronów w atomie: 8
Liczba powłok elektronowych: 2
Liczba elektronów walencyjnych: 16 - 10 = 6
Rozmieszczenie elektronów w atomie: 2, 6 (na pierwszej powłoce 2, na drugiej 6)

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Chemia
 • Atomy i cząsteczki
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Atomy i cząsteczki
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Atomy i cząsteczki
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Atomy i cząsteczki
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Atomy i cząsteczki

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.