Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Słowianie

Słowianie

Prasłowianie to przodkowie Słowian. Nie wiemy dokładnie, gdzie znajdowały się ich pierwotne siedziby. Możliwe, że przybyli do Europy w okresie wędrówek ludów (V-VI wiek naszej ery) lub, co wydaje się bardzo prawdopodobne, zamieszkiwali ziemie położone na północ od Karpat, w dorzeczu Odry, Wisły i Dniepru już w okresie tzw. kultury łużyckiej (ok. 1300 - ok. 400 r. p.n.e.). Słowianie, którzy byli naszymi przodkami, należeli do grupy ludów indoeuropejskich, które we wczesnym średniowieczu zajmowały już znaczną część kontynentu europejskiego. W okresie wędrówek ludów, w związku z wypieraniem ich przez ludy germańskie, Słowianie zaczęli się przemieszczać i zajmować nowe tereny. Wtedy też nastąpił podział Słowian na trzy grupy językowe - Słowian zachodnich, wschodnich i południowych.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Słowianie

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.