Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Słowianie

Słowianie

Prasłowianie to przodkowie Słowian. Nie wiemy dokładnie, gdzie znajdowały się ich pierwotne siedziby. Możliwe, że przybyli do Europy w okresie wędrówek ludów (V-VI wiek naszej ery) lub, co wydaje się bardzo prawdopodobne, zamieszkiwali ziemie położone na północ od Karpat, w dorzeczu Odry, Wisły i Dniepru już w okresie tzw. kultury łużyckiej (ok. 1300 - ok. 400 r. p.n.e.). Słowianie, którzy byli naszymi przodkami, należeli do grupy ludów indoeuropejskich, które we wczesnym średniowieczu zajmowały już znaczną część kontynentu europejskiego. W okresie wędrówek ludów, w związku z wypieraniem ich przez ludy germańskie, Słowianie zaczęli się przemieszczać i zajmować nowe tereny. Wtedy też nastąpił podział Słowian na trzy grupy językowe - Słowian zachodnich, wschodnich i południowych.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Słowianie

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.