Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Starożytna Grecja - rozszerzanie się kultury hellenistycznej

Starożytna Grecja - rozszerzanie się kultury hellenistycznej

W wyniku podbojów Aleksandra Macedońskiego przestała istnieć monarchia perska. W jej miejsce powstały państwa rządzone przez jego dawnych wodzów, nazywane odtąd hellenistycznymi (w odróżnieniu od helleńskich miast-państw). Na wschodzie przyjmowały się obyczaje greckie, a także greckie wierzenia i język. Z dorobku kulturalnego ludów Wschodu korzystali także Grecy, którzy przyswajali sobie wierzenia i zwyczaje dotąd im nieznane. Wielkie znaczenie odgrywało miasto Aleksandria, w którym znajdowała się najsłynniejsza na całym świecie biblioteka. Innymi ważnymi ośrodkami były Antiochia i Pergamon.

Przeobrażeniu uległy architektura i sztuka. Budowle były coraz większe, rzeźby straciły statyczność i dostojeństwo. Nowa sztuka charakteryzowała się olbrzymią ekspresją, realizmem oraz umiejętnością wyrażania bólu i cierpienia (Grupa Laokoona).

Najważniejsze informacje

Hellenizm: okres w historii starożytnego świata, trwający od połowy IV w. p.n.e. (tzn. od podbojów Aleksandra Wielkiego) do końca I w. p.n.e., kiedy to Rzym opanował wschodnie obszary MorzaŚródziemnego. Hellenizm charakteryzował się rozszerzaniem się kultury i obyczajów greckich na terenach Wschodu i wzajemnym oddziaływaniem na siebie kultury greckiej i kultury ludów starożytnego Wschodu.

Zobacz podobne opracowania

  • Liceum
  • Historia
  • Starożytność
  • Liceum
  • Historia
  • Starożytność
  • Liceum
  • Historia
  • Starożytność

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.