Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zaproponuj koledze pójście na mecz koszykówki w sobotę wieczorem.

Zaproponuj koledze pójście na mecz koszykówki w sobotę wieczorem.

Peter: Hi Tom! What are you going to do on Saturday evening?

Tom: I have no plans. But why are you asking?

Peter: I’ve got two tickets for a basketball match? Would you like to go with me?

Tom: Thanks for inviting. But what time is the match?

Peter: 6 p.m. Shall we meet at 5.30 at my place?

Tom: Of course. I’ll be in time.

Słowniczek

basketball match - mecz koszykówki

inviting - zaproszenie

shall we meet at... - czy możemy się spotkać o...

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.