Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Definicja i własności funkcji logarytmicznej

Definicja i własności funkcji logarytmicznej

Definicja i własności funkcji logarytmicznej. Logarytmem liczby dodatniej a przy podstawie... nazywamy wykładnik potęgi, do którego należy podnieść p, aby otrzymać a. Nie wolno zapominać o założeniach.

Przykłady

Definicja i własności funkcji logarytmicznej. Zgodnie z założeniami... Każda liczba dodatnia i różna od 0 podniesiona do potęgi 0 daje 1. Logarytm dziesiętny.

Zapamiętaj!

Definicja i własności funkcji logarytmicznej. To liczba logarytmowana. Podstawa logarytmu. Funkcję... nazywamy funkcją logarytmiczną o podstawie p.

Dwie ważne własności:

(wykorzystywane np. przy rozwiązywaniu nierówności logarytmicznych)

Definicja i własności funkcji logarytmicznej. Jeżeli... to funkcja logarytmiczna jest malejąca, tzn. dla dowolnych x1, x2... Jeżeli... to funkcja logarytmiczna jest rosnąca...

Uwaga!

Możesz się spotkać z następującymi oznaczeniami przy logarytmach:

Definicja i własności funkcji logarytmicznej. y = ln x to jest to samo, co... Pamiętajmy, że ten zapis czytamy jako logarytm naturalny z liczby dodatniej x. y = log x to jest to samo co... Ten logarytm czytamy jako logarytm dziesiętny z liczby dodatniej x.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Definicja i własności funkcji logarytmicznej

Zobacz podobne opracowania

  • Liceum
  • Matematyka
  • Funkcja logarytmiczna
  • Liceum
  • Matematyka
  • Funkcja logarytmiczna

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.