Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Dodawanie liczb całkowitych

Dodawanie liczb całkowitych

Przykład

Oblicz sumę (-5) i (-3).

Liczby ujemne możesz tłumaczyć sobie jako „dług”.

Jeżeli dodasz dwie liczby ujemne to tak, jakbyś dodawał dwa długi - po dodaniu dług sumaryczny może być tylko większy - czyli wynik dodawania liczb ujemnych musi być liczbą ujemną.

Dodawanie liczb całkowitych. Dług 5 zł i dług 3 zł to razem dług 8 zł.

Zadanie 1

Dodawanie liczb całkowitych.

PAMIĘTAJ!

Suma liczb ujemnych jest liczbą ujemną.

Przykład

Oblicz sumę liczb (-12) i 8.

Tym razem dodaję liczbę ujemną do dodatniej.

Aby zrozumieć takie dodawanie, zabaw się w „chodzenie po osi liczbowej”.

Dodawanie liczb całkowitych. +8 kroków, -12 kroków, 1 krok.

Gdybyś zmienił kolejność, to wynik byłby taki sam:

Dodawanie liczb całkowitych. +8 kroków, -12 kroków.

Zorientowałeś się zapewne, że wynik to różnica długości tras (12 - 8 = 4), ale ze znakiem „-” (ponieważ trasa w kierunku ujemnym była dłuższa).

Suma liczb - dodatniej i ujemnej - może być dodatnia lub ujemna. Decyduje o tym wartość bezwzględna liczby. Znak sumy będzie taki jak liczby, której wartość bezwzględna jest większa.

Oceniam, czy suma jest liczbą dodatnią czy ujemną:

|-12| = 12

|-8| = 8

12 > 8

Wiem już, że suma będzie miała znak ujemny.

Dodawanie liczb całkowitych. Odejmujesz: od większej wartości bezwzględnej odejmujesz mniejszą wartość bezwzględną.

Zadanie 2

Dodawanie liczb całkowitych. Znak wyniku ujemny.

Przykład

Oblicz sumę liczb 15 i (-3).

Oceniam, jaki znak będzie miała suma (wynik działania):

Dodawanie liczb całkowitych. Suma będzie liczbą dodatnią. Pomijam znak + przed liczbą.

Zadanie 3

Dodawanie liczb całkowitych. Wynik będzie dodatni. Znak dodatni sumy.

Przykład

Oblicz: 25 + (-9) + 15 + (-10).

Dodawanie liczb całkowitych jest przemienne i łączne.

Mogę zatem dodać osobno składniki dodatnie i ujemne.

Dodawanie liczb całkowitych. Suma będzie liczbą dodatnią.

Zadanie 4

Dodawanie liczb całkowitych. Znak wyniku ujemny.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Dodawanie liczb całkowitych

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby całkowite
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby całkowite
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby całkowite
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby całkowite

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.