Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Trójkąty

Suma miar kątów wewnętrznych trójkąta

PAMIĘTAJ!

Suma miar kątów wewnętrznych każdego trójkąta wynosi 180°.

Zadanie 1

Oblicz nieznane miary kątów w trójkątach:

Suma miar kątów wewnętrznych trójkąta. Suma wszystkich kątów trójkąta wynosi 180 stopni. Kropką oznaczamy kąt prosty. Kąt prosty ma 90 stopni. Są to kąty przyległe, w sumie mają 180 stopni.

Zadanie 2

Poniżej narysowano trójkąty równoramienne. Oblicz miary ich kątów.

Suma miar kątów wewnętrznych trójkąta. AB - podstawa. W trójkącie równoramiennym kąty przy podstawie są równe, czyli kąt przy wierzchołku B jest równy kątowi przy wierzchołku A. Suma kątów w trójkącie wynosi 180 stopni. Kąt między ramionami to kąt przy wierzchołku C. W trójkącie równoramiennym 2 kąty są równe. Suma kątów w trójkącie = 180 stopni. Jeden z kątów ma też 50 stopni. Suma kątów wewnętrznych trójkąta wynosi 180 stopni, więc znany kąt odejmujemy od 180 stopni. Te dwa niewiadome kąty są równe. W trójkącie równoramiennym 2 kąty są równe, więc wynik dzielimy przez 2. Każdy z niewiadomych kątów ma 35 stopni. Nieznane kąty mają równe miary. W trójkącie równoramiennym 2 kąty są równe. Każdy z nieznanych kątów ma 45 stopni. Są to kąty przyległe. W sumie mają 180 stopni. Alfa = beta, to kąty przy podstawie, są one równe.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Trójkąty

Zobacz podobne opracowania

  • Podstawowa
  • Matematyka
  • Figury na płaszczyźnie
  • Podstawowa
  • Matematyka
  • Figury na płaszczyźnie

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.