Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Trójkąty

Suma miar kątów wewnętrznych trójkąta

PAMIĘTAJ!

Suma miar kątów wewnętrznych każdego trójkąta wynosi 180°.

Zadanie 1

Oblicz nieznane miary kątów w trójkątach:

Suma miar kątów wewnętrznych trójkąta. Suma wszystkich kątów trójkąta wynosi 180 stopni. Kropką oznaczamy kąt prosty. Kąt prosty ma 90 stopni. Są to kąty przyległe, w sumie mają 180 stopni.

Zadanie 2

Poniżej narysowano trójkąty równoramienne. Oblicz miary ich kątów.

Suma miar kątów wewnętrznych trójkąta. AB - podstawa. W trójkącie równoramiennym kąty przy podstawie są równe, czyli kąt przy wierzchołku B jest równy kątowi przy wierzchołku A. Suma kątów w trójkącie wynosi 180 stopni. Kąt między ramionami to kąt przy wierzchołku C. W trójkącie równoramiennym 2 kąty są równe. Suma kątów w trójkącie = 180 stopni. Jeden z kątów ma też 50 stopni. Suma kątów wewnętrznych trójkąta wynosi 180 stopni, więc znany kąt odejmujemy od 180 stopni. Te dwa niewiadome kąty są równe. W trójkącie równoramiennym 2 kąty są równe, więc wynik dzielimy przez 2. Każdy z niewiadomych kątów ma 35 stopni. Nieznane kąty mają równe miary. W trójkącie równoramiennym 2 kąty są równe. Każdy z nieznanych kątów ma 45 stopni. Są to kąty przyległe. W sumie mają 180 stopni. Alfa = beta, to kąty przy podstawie, są one równe.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Trójkąty

Zobacz podobne opracowania

  • Podstawowa
  • Matematyka
  • Figury na płaszczyźnie
  • Podstawowa
  • Matematyka
  • Figury na płaszczyźnie

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.