Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Układ współrzędnych - wprowadzenie

Układ współrzędnych - wprowadzenie

Prostokątny układ współrzędnych na płaszczyźnie tworzą dwie osie liczbowe, wzajemnie prostopadłe, przecinające się w punkcie zwanym początkiem układu współrzędnych (punkt (0, 0)).

Układ współrzędnych. Osie współrzędnych dzielą płaszczyznę na cztery ćwiartki.

Poziomą x nazywamy osią odciętych, a pionową y - osią rzędnych.

Każdemu punktowi płaszczyzny odpowiada dokładnie jedna para liczb (x, y) i odwrotnie, każdej parze liczb (x, y) odpowiada w układzie współrzędnych dokładnie jeden punkt.

Parze liczb (4, 2) jest przyporządkowany punkt A o współrzędnych 4 i 2.

Liczbę 4 nazywamy odciętą, a liczbę 2 rzędną punktu A.

Układ współrzędnych. Odcięta punktu A, rzędna punktu A.

Pamiętaj! To ważne!

Odciętą punktu odczytujemy na osi x.

Rzędną punktu odczytujemy na osi y.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Układ współrzędnych - wprowadzenie

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Układ współrzędnych
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Układ współrzędnych
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Układ współrzędnych
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Układ współrzędnych

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.