Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wzajemne położenie płaszczyzn

Wzajemne położenie płaszczyzn

Płaszczyzny równoległe:

Wzajemne położenie płaszczyzn.

Płaszczyzny przecinające się: płaszczyzny, które nie są rownoległe i ich częścią wspólną jest prosta.

Wzajemne położenie płaszczyzn. Kątem nachylenia prostej a do płaszczyzny... nazywamy: 1. Kąt zerowy, gdy... 2. Kąt prosty, gdy... 3. Każdy z dwóch kątów ostrych utworzonych przez prostą a i jej rzut prostokątny na płaszczyznę, gdy prosta a przecina..., lecz nie jest do niej prostopadła.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Wzajemne położenie płaszczyzn

Zobacz podobne opracowania

  • Liceum
  • Matematyka
  • Proste i płaszczyzny w przestrzeni
  • Liceum
  • Matematyka
  • Proste i płaszczyzny w przestrzeni
  • Liceum
  • Matematyka
  • Proste i płaszczyzny w przestrzeni

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.