Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zmiany temperatury i ich wpływ na ciała stałe, ciecze i gazy

Zmiany temperatury i ich wpływ na ciała stałe, ciecze i gazy

Stan skupienia substancji może się zmienić wraz ze zmianą temperatury, zachodzą wtedy następujące zjawiska fizyczne:

- parowanie - przejście ze stanu ciekłego w gazowy,

- skraplanie - przejście ze stanu gazowego w ciekły,

- zamarzanie - przejście ze stanu ciekłego w stały,

- topnienie - przejście ze stanu stałego w ciekły.

Ogrzewanie substancji

Pod wpływem ogrzewania:

- zwiększa się energia drobin (atomów),

- drobiny szybciej się poruszają i zajmują większą przestrzeń,

- drobiny oddalają się od siebie coraz bardziej i następuje zmiana stanu skupienia.

Kiedy ogrzewamy ciało stałe, następuje wzrost jego temperatury, a po pewnym czasie zaczyna ono topnieć - zmienia się w ciecz. Jej temperatura mimo ogrzewania nie wzrasta. Taką temperaturę nazywamy temperaturą topnienia. Jest ona charakterystyczna dla poszczególnych substancji.

Kiedy ogrzewamy ciecz, następuje wzrost temperatury i ciecz zaczyna parować, a przy dalszym wzroście temperatury ciecz zaczyna wrzeć. W tym momencie, mimo ogrzewania, temperatura cieczy już nie wzrasta. Jest to temperatura wrzenia. Jest ona stała, charakterystyczna dla każdej substancji.

Temperatura wrzenia zależy od wartości ciśnienia atmosferycznego, np. wysoko w górach woda wrze w niższej temperaturze niż 100°C. Parowanie cieczy to powolne przechodzenie w stan gazowy, odbywa się ono w dowolnej temperaturze.

Oziębienie substancji

Na skutek oziębiania substancji:

- zmniejsza się energia drobin,

- drobiny poruszają się coraz wolniej,

- drobiny przybliżają się do siebie, zmienia się stan skupienia.

Kiedy oziębiamy ciało stałe, nie następuje zmiana stanu skupienia, obniża się tylko jego temperatura, natomiast gdy oziębiamy ciecz, następuje przejście w ciało stałe, czyli krzepnięcie (potocznie ciecz zamarza). Gdy ozię biamy gaz, następuje przejście w ciecz, czyli gaz się skrapla. Stan skupienia substancji w danym momencie zależy od temperatury i ciśnienia.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Podstawowe właściwości i budowa materii
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Podstawowe właściwości i budowa materii
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Podstawowe właściwości i budowa materii
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Podstawowe właściwości i budowa materii
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Podstawowe właściwości i budowa materii

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.