Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tematy Testów (203)

Królestwo Polskie 1815-1830
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku
Powstanie Krakowskie
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i ziemie polskie w XIX wieku
Sytuacja międzynarodowa pod koniec XIX i na początku XX w.
 • Podstawowa
 • Historia
 • I wojna światowa
Przebieg działań wojennych 1914-1916
 • Podstawowa
 • Historia
 • I wojna światowa
Rewolucja lutowa i obalenie caratu
 • Podstawowa
 • Historia
 • I wojna światowa
Rewolucja październikowa
 • Podstawowa
 • Historia
 • I wojna światowa
Koniec I wojny światowej
 • Podstawowa
 • Historia
 • I wojna światowa
Konferencja pokojowa w Paryżu
 • Podstawowa
 • Historia
 • I wojna światowa
Polacy i sprawa polska w czasie I wojny światowej
 • Podstawowa
 • Historia
 • I wojna światowa
Tworzenie się niepodległego państwa polskiego
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939
Walki o granicę wschodnią
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939
Granica zachodnia
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939
Granica południowa
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939
Konferencja w Spa (1920 r.) a sprawa polska
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939
Stosunki polityczne w odrodzonej Polsce
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939
Zniszczenia wojenne i odbudowa gospodarcza kraju
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939
Przewrót majowy
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939
Rządy autorytarne
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939
Gospodarka w II Rzeczypospolitej
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939
Polska polityka równowagi
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska niepodległa - ustrój i społeczeństwo w latach 1918-1939