Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tematy Testów (203)

Wojna obronna Polski w 1939 r.
 • Podstawowa
 • Historia
 • II wojna światowa
Rozwój działań wojennych w Europie w latach 1939-1941
 • Podstawowa
 • Historia
 • II wojna światowa
Atak Niemiec na ZSRR
 • Podstawowa
 • Historia
 • II wojna światowa
Powstanie wielkiej koalicji antyhitlerowskiej
 • Podstawowa
 • Historia
 • II wojna światowa
Wojna w Afryce i na Dalekim Wschodzie
 • Podstawowa
 • Historia
 • II wojna światowa
Okupacja niemiecka i ruch oporu w Europie
 • Podstawowa
 • Historia
 • II wojna światowa
Załamanie się panowania niemieckiego w Europie
 • Podstawowa
 • Historia
 • II wojna światowa
Zakończenie wojny
 • Podstawowa
 • Historia
 • II wojna światowa
Udział Polaków w II wojnie światowej
 • Podstawowa
 • Historia
 • II wojna światowa
Okupacja ziem polskich
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska w czasie II wojny światowej
Rząd polski na emigracji
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska w czasie II wojny światowej
Armia polska w ZSRR
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska w czasie II wojny światowej
Polskie państwo podziemne
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska w czasie II wojny światowej
Formy walki narodu polskiego z okupantem
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska w czasie II wojny światowej
Lewica komunistyczna
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska w czasie II wojny światowej
Powstanie warszawskie
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska w czasie II wojny światowej
Co to jest historia?
 • Podstawowa
 • Historia
 • O poznawaniu dziejów
Jak liczymy upływający czas?
 • Podstawowa
 • Historia
 • O poznawaniu dziejów
Rodzinne historie
 • Podstawowa
 • Historia
 • O poznawaniu dziejów
O źródłach historycznych, czyli gdzie szukać śladów przeszłości?
 • Podstawowa
 • Historia
 • O poznawaniu dziejów