Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz dział

Tematy Testów (75)

Narządy rozrodcze i komórki rozrodcze człowieka
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Człowiek - czynności życiowe
Pojęcie zdrowia i choroby
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Żyjmy zdrowo!
Zasady prawidłowego żywienia
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Żyjmy zdrowo!
Parki narodowe i rezerwaty przyrody w Polsce
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Ochrona i kształtowanie środowiska
Przystosowanie roślin do życia na lądzie
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Środowisko lądowe i jego mieszkańcy
Przystosowania zwierząt do życia na lądzie
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Środowisko lądowe i jego mieszkańcy
Życie w kropli wody
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Środowisko wodne i jego mieszkańcy
Życie w akwarium
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Środowisko wodne i jego mieszkańcy
Zwierzęta wodne
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Środowisko wodne i jego mieszkańcy
Położenie Polski, jej sąsiedzi i podział administracyjny
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Krajobrazy naszej ojczyzny
Ukształtowanie powierzchni Polski, główne krainy geograficzne
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Krajobrazy naszej ojczyzny
Gleby i lasy Polski
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Krajobrazy naszej ojczyzny
Pojezierza
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Krajobrazy naszej ojczyzny
Morze Bałtyckie
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Krajobrazy naszej ojczyzny
Pobrzeża
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Krajobrazy naszej ojczyzny
Niziny
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Krajobrazy naszej ojczyzny
Puszcza Białowieska
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Krajobrazy naszej ojczyzny
Uprawy rolne i hodowla zwierząt
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Człowiek zmienia krajobraz
Zjawiska fizyczne
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Podstawowe właściwości i budowa materii
Mieszaniny
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Podstawowe właściwości i budowa materii