Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tematy Fiszek (59)

Nasze słabe i mocne strony
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Jacy jesteśmy
Czynniki źle wpływające na samopoczucie człowieka
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Jacy jesteśmy
Cechy dobrego ucznia
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Jacy jesteśmy
O możliwościach porozumienia
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Jacy jesteśmy
Elementy przyrody
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Poznajemy przyrodę
Przyrządy i pomoce przyrodnika
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Poznajemy przyrodę
Nauki badające przyrodę
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Poznajemy przyrodę
Hodowla i obserwacje roślin i zwierząt
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Poznajemy przyrodę
Właściwości substancji
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Substancje i ich właściwości
Budowa substancji
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Substancje i ich właściwości
Zmiany stanu skupienia substancji
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Substancje i ich właściwości
Rozmnażanie istot żywych
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Ziemia - planeta życia
Zależności między organizmami
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Ziemia - planeta życia
Mapa
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Nasze otoczenie
Położenie Polski
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Środowisko przyrodnicze
Ukształtowanie powierzchni
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Środowisko przyrodnicze
Człowiek zmienia środowisko
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Środowisko przyrodnicze
Zasoby przyrody i gospodarowanie nimi
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Środowisko przyrodnicze
Środowisko wodne - największe środowisko życia
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Życie na lądzie i w wodzie
Podłoże
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Życie na lądzie i w wodzie