Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tematy Fiszek (21)

Metale
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Laboratorium na Ziemi
Korozja
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Laboratorium na Ziemi
Przemiany chemiczne
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Laboratorium na Ziemi
Substancje proste i złożone
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Laboratorium na Ziemi
Mieszaniny substancji
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Substancje chemiczne i ich przemiany
Układ okresowy pierwiastków
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Atomy i cząsteczki
Wiązania chemiczne
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Cząsteczki pierwiastków i związków chemicznych
Budowa cząsteczki wody
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Roztwory wodne
Kwasy
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Kwasy i wodorotlenki
Nazwy i wzory soli
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Sole
Alkohole
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Pochodne węglowodorów
Kwasy karboksylowe
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Pochodne węglowodorów
Zestawienie wiadomości o pochodnych węglowodorów
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Pochodne węglowodorów
Próby usystematyzowania pierwiastków
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Układ Okresowy Pierwiastków
Wiązanie kowalencyjne (atomowe)
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Wiązania chemiczne
Wiązanie jonowe
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Wiązania chemiczne
Typowe właściwości związków a rodzaje wiązań chemicznych
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Wiązania chemiczne
Równania reakcji chemicznych
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Reakcje chemiczne
Obliczenia stechiometryczne
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Podstawy obliczeń chemicznych
Stężenie procentowe
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Roztwory