Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tematy Fiszek (22)

Działania
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby i działania
Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby ujemne
Obliczenia procentowe
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Procenty
Działania na potęgach
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Potęgi i pierwiastki
Rozwiązywanie równań
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Równania i nierówności
Rozwiązywanie nierówności
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Równania i nierówności
Pojęcie funkcji
 • Liceum
 • Matematyka
 • Funkcje
Czworokąty
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Figury geometryczne
Pola wielokątów
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Figury geometryczne
Podobieństwo figur
 • Liceum
 • Matematyka
 • Twierdzenie Talesa i podobieństwo figur
Walec
 • Liceum
 • Matematyka
 • Bryły obrotowe
Stożek
 • Liceum
 • Matematyka
 • Bryły obrotowe
Kula
 • Liceum
 • Matematyka
 • Bryły obrotowe
Zbiór liczb całkowitych
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Liczby całkowite
Zapisywanie wyrażeń algebraicznych
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Wyrażenia algebraiczne
Figury na płaszczyźnie - wprowadzenie
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Figury na płaszczyźnie
Trójkąty
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Figury na płaszczyźnie
Czworokąty
 • Podstawowa
 • Matematyka
 • Figury na płaszczyźnie
Zbiory, działania na zbiorach
 • Liceum
 • Matematyka
 • Zbiory liczbowe. Liczby rzeczywiste
Objętość i pole powierzchni ostrosłupa
 • Liceum
 • Matematyka
 • Ostrosłupy