Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tematy Fiszek (59)

Wpływ organizmów na środowisko
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Życie na lądzie i w wodzie
Zmysły i ich rola w poznawaniu przyrody
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Człowiek - czynności życiowe
Narządy rozrodcze i komórki rozrodcze człowieka
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Człowiek - czynności życiowe
Pojęcie zdrowia i choroby
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Żyjmy zdrowo!
Zasady prawidłowego żywienia
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Żyjmy zdrowo!
Parki narodowe i rezerwaty przyrody w Polsce
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Ochrona i kształtowanie środowiska
Przystosowanie roślin do życia na lądzie
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Środowisko lądowe i jego mieszkańcy
Przystosowania zwierząt do życia na lądzie
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Środowisko lądowe i jego mieszkańcy
Życie w kropli wody
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Środowisko wodne i jego mieszkańcy
Życie w akwarium
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Środowisko wodne i jego mieszkańcy
Zwierzęta wodne
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Środowisko wodne i jego mieszkańcy
Pobrzeża
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Krajobrazy naszej ojczyzny
Puszcza Białowieska
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Krajobrazy naszej ojczyzny
Uprawy rolne i hodowla zwierząt
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Człowiek zmienia krajobraz
Krajobraz przemysłowy
 • Podstawowa
 • Geografia
 • Człowiek zmienia krajobraz
Zjawiska fizyczne
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Podstawowe właściwości i budowa materii
Mieszaniny
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Podstawowe właściwości i budowa materii
Metale i niemetale
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Podstawowe właściwości i budowa materii
Skład i właściwości powietrza
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Człowiek i środowisko
Zanieczyszczenie wód
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Człowiek i środowisko