Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Charakterystyka pierwszych przedstawicieli szeregu homologicznego alkoholi jednowodorotlenowych (metanol, etanol, propanol)

Opracowanie

Podręczniki (1)