Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

W każdej epoce młodzież musiała pokonywać własne problemy i konflikty. Które wydają ci się obecnie szczególnie znaczące i trudne?

Opracowanie