Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zmiany w środowisku spowodowane działalnością człowieka

Opracowanie

  • Podstawowa
  • Przyroda
  • Ochrona i kształtowanie środowiska