Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zmiany w środowisku spowodowane działalnością człowieka

Zmiany w środowisku spowodowane działalnością człowieka

Niekorzystne zmiany w przyrodzie zostały spowodowane przez:

- wytępienie różnych gatunków roślin i zwierząt,

- wycinanie lasów,

- osuszanie bagien,

- zakładanie pól, wyjałowienie gleby przez złą gospodarkę rolną,

- budowę nowych osiedli, miast,

- rozwój motoryzacji (spaliny i hałas),

- wytwarzanie substancji trujących uwalnianych do atmosfery (dymy z kominów, spaliny, gazy przemysłowe),

- zatrucie gleby ściekami, środkami chemicznymi.

Szczególnie groźne jest wycinanie lasów:

- powoduje zmniejszenie ilości roślin i zwierząt, czego skutkiem jest zaburzenie łańcuchów pokarmowych,

- zmniejsza się ilość tlenu w powietrzu,

- w mniejszym stopniu są pochłaniane zanieczyszczenia,

- następują poważne zmiany klimatyczne,

- zniszczeniu ulega gleba na stokach gór,

- wzrasta prawdopodobieństwo powodzi.

Niekorzystne działanie człowieka widać nie tylko na lądzie, zauważamy je też w środowisku wodnym:

- zanieczyszczenie wód ściekami komunalnymi,

- zanieczyszczenie nawozami sztucznymi spływającymi z pól,

- zamulanie wód przez spływającą glebę.

W zanieczyszczonej wodzie znacznemu podwyższeniu ulega zawartość substancji mineralnych potrzebnych do rozwoju roślin. Szczególnie szybko rozwijają się rośliny planktonowe, powodując zabarwienie wody. Mówimy, że jest to zakwit wody. Obumierające rośliny i zwierzęta opadają na dno, a gnijąc zużywają dużo tlenu. Na dnie tworzy się pustynia tlenowa i nie ma warunków do rozwoju roślin i zwierząt (np. w Bałtyku dla dorsza).

Zanieczyszczenia zmniejszają przejrzystość wody i światło słoneczne nie dociera do roślin, które obumierają. W ten sposób zwierzęta są pozbawione miejsc żerowania i też giną. Przyczynia się to do zaburzenia łańcuchów pokarmowych i zaniku życia w wodzie.

Zobacz podobne opracowania

  • Podstawowa
  • Przyroda
  • Ochrona i kształtowanie środowiska
  • Podstawowa
  • Przyroda
  • Ochrona i kształtowanie środowiska
  • Podstawowa
  • Przyroda
  • Ochrona i kształtowanie środowiska

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.