Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Przyroda w niebezpieczeństwie

Przyroda w niebezpieczeństwie

Człowiek jest jednym z elementów przyrody ożywionej, jest z nią związany, od niej zależny i wpływa na nią. Wpływ ten może mieć charakter pozytywny lub niekorzystny dla rozwoju przyrody.

Działania człowieka przyczyniające się do dewastacji (niszczenia) przyrody: karczowanie lasów; budowa miast, osiedli i wsi; budowa dróg i autostrad; budowa wielkich zakładów przemysłowych; spalanie surowców energetycznych (węgla, ropy naftowej); intensywna produkcja rolnicza; nawożenie nawozami sztucznymi; osuszanie bagien, odwadnianie torfowisk; rabunkowa eksploatacja (wykorzystywanie) złóż mineralnych (np. węgla).

Efektem tych działań jest: zniekształcony krajobraz; pustynie roślinne wokół ośrodków przemysłowych; likwidacja naturalnych siedlisk roślin i zwierząt; zniekształcona roślinność; wprowadzenie do środowiska nowych roślin o małych wymaganiach; zmniejszenie powierzchni lasów i łąk.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Przyroda w niebezpieczeństwie

Zobacz podobne opracowania

  • Podstawowa
  • Przyroda
  • Ochrona i kształtowanie środowiska
  • Podstawowa
  • Przyroda
  • Ochrona i kształtowanie środowiska
  • Podstawowa
  • Przyroda
  • Ochrona i kształtowanie środowiska

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.