Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Przyroda w niebezpieczeństwie

Przyroda w niebezpieczeństwie

Człowiek jest jednym z elementów przyrody ożywionej, jest z nią związany, od niej zależny i wpływa na nią. Wpływ ten może mieć charakter pozytywny lub niekorzystny dla rozwoju przyrody.

Działania człowieka przyczyniające się do dewastacji (niszczenia) przyrody: karczowanie lasów; budowa miast, osiedli i wsi; budowa dróg i autostrad; budowa wielkich zakładów przemysłowych; spalanie surowców energetycznych (węgla, ropy naftowej); intensywna produkcja rolnicza; nawożenie nawozami sztucznymi; osuszanie bagien, odwadnianie torfowisk; rabunkowa eksploatacja (wykorzystywanie) złóż mineralnych (np. węgla).

Efektem tych działań jest: zniekształcony krajobraz; pustynie roślinne wokół ośrodków przemysłowych; likwidacja naturalnych siedlisk roślin i zwierząt; zniekształcona roślinność; wprowadzenie do środowiska nowych roślin o małych wymaganiach; zmniejszenie powierzchni lasów i łąk.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Przyroda w niebezpieczeństwie

Zobacz podobne opracowania

  • Podstawowa
  • Przyroda
  • Ochrona i kształtowanie środowiska
  • Podstawowa
  • Przyroda
  • Ochrona i kształtowanie środowiska
  • Podstawowa
  • Przyroda
  • Ochrona i kształtowanie środowiska

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.