Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Parki narodowe i rezerwaty przyrody w Polsce

Parki narodowe i rezerwaty przyrody w Polsce

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt

Częściowa

- objęto nią rośliny lecznicze i przemysłowe rosnące dziko,

- zwierzęta w pewnych okresach życia: tarło, wychowywanie młodych;

całkowita

- roślin nie wolno wyrywać, ścinać, są to gatunki rzadkie, zagrożone wyginięciem,

- taką ochroną objęto również grzyby,

- zwierząt nie wolno płoszyć ani zabijać.

Parki narodowe - tereny chronione obejmujące powierzchnię powyżej 500 ha, odznaczają się szczególnym bogactwem naturalnej szaty roślinnej, zwierząt i przyrody nieożywionej.

Polskie parki narodowe:

1. Babiogórski

2. Białowieski

3. Biebrzański

4. Bieszczadzki

5. Bory Tucholskie

6. Drawieński

7. Gorczański

8. Kampinoski

9. Karkonoski

10. Magurski

11. Mazurski

12. Ojcowski

13. Gór Stołowych

14. Pieniński

15. Poleski

16. Roztoczański

17. Słowiński

18. Świętokrzyski

19. Tatrzański

20. Wielkopolski

21. Wigierski

22. Woliński

Parki narodowe

Rezerwaty przyrody - obejmują zachowane naturalne fragmenty przyrody, na których mogą występować w dużym skupieniu rośliny lub zwierzęta chronione. Podział rezerwatów:

- rezerwaty ścisłe: nie zezwala się w nich na działalność człowieka;

- rezerwaty częściowe: człowiek może w niewielkim stopniu ingerować w przyrodę;

- rezerwaty przyrody ożywionej: leśne, torfowiska, roślinne, zwierzęce, krajobrazowe;

- rezerwaty przyrody nieożywionej: stepowe, wodne, słonoroślowe.

Pomniki przyrody - obiekty chronione ze względu na ich rzadkość, oryginalność, wartość historyczną, np. stare drzewa, głazy, aleje lub grupy drzew, skały, jaskinie, np. dęby w Rogalinie, dąb Bartek.

Rezerwaty biosfery - tereny, które zachowały charakter naturalny i są typowe dla dużych obszarów. W Polsce wyróżniamy następujące obszary:

- Białowieski Park Narodowy

- Babiogórski Park Narodowy

- Słowiński Park Narodowy

- rezerwat łabędzi niemych na jeziorze Łuknajno

- Tatrzański Park Narodowy

- Karkonoski Park Narodowy

- Karpaty Wschodnie.

Parki krajobrazowe - obszary chronione, w których zachowuje się naturalny krajobraz, charakterystyczny dla danego regionu, działalność człowieka jest w nich ograniczona; spełniają rolę terenów wypoczynkowych.

Obszary chronionego krajobrazu - obszary o dużych walorach krajobrazowych i bogatej szacie roślinnej, stanowią strefę ochronną dla parków krajobrazowych.

Zobacz podobne opracowania

  • Podstawowa
  • Przyroda
  • Ochrona i kształtowanie środowiska
  • Podstawowa
  • Przyroda
  • Ochrona i kształtowanie środowiska
  • Podstawowa
  • Przyroda
  • Ochrona i kształtowanie środowiska

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.