Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Ochrona powietrza, wód i gleb

Ochrona powietrza, wód i gleb

Powietrze

Organizmy żywe mogą żyć dzięki powietrzu, którym oddychają. Powietrze jest mieszaniną gazów: azotu, tlenu oraz niewielkich ilości dwutlenku węgla, pary wodnej i innych. Człowiekowi i zwierzętom niezbędny do życia jest tlen. Zanieczyszczone powietrze zawiera mniej tlenu, a więcej pyłów i sadzy oraz szkodliwe i trujące gazy.

Przyczyny zanieczyszczenia powietrza:

- spaliny wydobywające się z samochodów i innych pojazdów,

- substancje szkodliwe, pochodzące z kotłowni centralnego ogrzewania,

- działalność zakładów przemysłowych: hut, cementowni, fabryk chemicznych, rafinerii i innych,

- elektrownie węglowe i jądrowe.

Niektóre substancje szkodliwe to: tlenek węgla (czad), dwutlenek siarki, fluorowodór, dym tytoniowy. W rejonach silnie uprzemysłowionych występuje smog. Smog tworzą pyły przemysłowe w połączeniu z mgłą lub parą wodną. Może on być silnie trujący, nie przepuszcza promieni słonecznych.

Zanieczyszczenie powietrza eliminujemy poprzez: instalowanie filtrów na kominach fabrycznych; oczyszczanie spalin przemysłowych; likwidację małych kotłowni węglowych; instalowanie katalizatorów w silnikach samochodowych; zakładanie pasów zieleni wokół zakładów przemysłowych; ograniczenie lub zaprzestanie palenia tytoniu.

Woda

Woda jest składnikiem organizmów żywych, występuje w strumieniach, rzekach, jeziorach, morzach, oceanach, a także w atmosferze. Zużycie wody przez człowieka ciągle się zwiększa, dlatego brakuje wody wysokiej klasy czystości. Niewielkie zanieczyszczenia woda reguluje sama dzięki samooczyszczaniu, w którym biorą udział bakterie i glony. Glony produkują tlen, w obecności którego bakterie mogą rozkładać substancje organiczne.

Wody zanieczyszczane są przez:

- ścieki komunalne,

- ścieki przemysłowe,

- nawozy mineralne,

- opady atmosferyczne zawierające substancje trujące.

Produkując bardzo duże ilości ścieków człowiek musi je sztucznie oczyszczać w oczyszczalniach ścieków. Takie oczyszczanie przebiega w trzech etapach:

I. oczyszczanie mechaniczne - zatrzymuje większe zanieczyszczenia;

II. oczyszczanie biologiczne - mikroorganizmy rozkładają zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne;

III. oczyszczanie chemiczne - następuje rozkład pozostałych substancji pod wpływem związków chemicznych.

Gleba

Gleba może być skażona przez:

- emisje przemysłowe,

- ścieki,

- nawozy mineralne,

- środki ochrony roślin,

- środki piorące.

Substancje powodujące skażenie gleb zawierają metale ciężkie, tj.: ołów, kadm, rtęć, których duże stężenie zagraża zdrowiu człowieka.

Tereny zniszczone przez przemysł nazywamy nieużytkami poprzemysłowymi. Mogą one być poddane rekultywacji, czyli odnowieniu żyzności.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Ochrona powietrza, wód i gleb

Zobacz podobne opracowania

  • Podstawowa
  • Przyroda
  • Ochrona i kształtowanie środowiska
  • Podstawowa
  • Przyroda
  • Ochrona i kształtowanie środowiska
  • Podstawowa
  • Przyroda
  • Ochrona i kształtowanie środowiska

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.