Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zdalne lekcje - liceum (nowa podstawa) - kl. 2 - październik

Drugoklasiści! W tym artykule znajdziecie materiały do powtórki podczas nauki z domu. Proponujemy wam opracowania, testy i zestawy fiszek dopasowane do Zdalnych Lekcji MEN. 

Zdalne lekcje - liceum (nowa podstawa) - kl. 2 - październik
fot.123 RF

Język polski

Temat: „Dziady” cz. III  – ciąg dalszy. Przypomnę sobie informacje dotyczące cz. III „Dziadów” Adama Mickiewicza i poszerzę moją wiedzę dotyczącą Wielkiej improwizacji.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Temat: Ballady Adama Mickiewicza – „Świtezianka” i „Lilie”. Powtórzę informacje dotyczące ballad Adama Mickiewicza oraz zapoznam się z analizą „Świtezianki” i „Lilii”. Zastanowię się nad ich aspektem moralnym.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Temat: „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza – wstęp. Zapoznam się z treścią utworu „Pan Tadeusz”, uzyskam wiedzę na temat powstania utworu, jego głównych zagadnień i poznam jego bohaterów. Obejrzę animację dotyczącą pierwszego rozdziału.

Temat: „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza – ciąg dalszy. Na tej lekcji będę kontynuował analizę epopei „Pan Tadeusz”. Uzyskam wiedzę o tym w jaki sposób została opisana w niej przyroda i krajobraz oraz o wątkach muzycznych w utworze. Obejrzę także materiał dotyczący opisu dworu szlacheckiego. Na podstawie filmu dowiem się, jak Adam Mickiewicz poprzez swoje dzieło dokonał rozrachunku z historią.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Język angielski

Temat: Family and important people. Zapoznam się z tematyką związaną z rodziną, relacjami i przyjaźnią. Poznam słownictwo oraz przećwiczę słuchanie ze zrozumieniem.

Przeczytaj opracowanie "Kocham moją rodzinę"

Przeczytaj opracowanie "Nie ma jak w domu"

Temat: Grammar: present perfect: simple and continuous. Poznam zasady stosowania czasów present perfect: simple oraz present perfect: continuous. Obejrzę animację i przećwiczę słuchanie ze zrozumieniem, zwrócę uwagę na użycie tych czasów. Wykonam ćwiczenia utrwalające i sprawdzające zdobytą wiedzę.

Przeczytaj opracowanie "The Present Perfect Continuous"

Historia

Temat: Kryzys w Kościele i początki Reformacji. Poznam problemy z jakimi zmagał się Kościół katolicki u progu epoki nowożytnej. Zrozumiem przyczyny i okoliczności wystąpienia Marcina Lutra.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Geografia

Temat: Globalizacja. Nauczę się wyjaśniać, czym jest globalizacja; wymieniać przykłady procesów globalizacyjnych; opisywać wpływ procesów globalizacyjnych na rozwój.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Temat: Czynniki rozwoju rolnictwa. Nauczę się wyjaśniać pojęcia użytki rolne, grunty orne, użytki zielone, uprawy trwałe, agrotechnika, rolnictwo towarowe; na podstawie danych statystycznych analizować pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa (zużycie nawozów sztucznych, poziom mechanizacji, wielkość gospodarstw rolnych itp.); wskazywać obszary Polski o najlepszych i najgorszych warunkach rozwoju rolnictwa; wyjaśniać, czym jest rolnictwo ekologiczne.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Chemia

Temat: Tlenek krzemu. Szkło. Dowiem się, na czym polega proces produkcji szkła, jakie są jego właściwości. Poznam rodzaje szkła i ich zastosowanie.

Przeczytaj opracowanie

Temat: Tlenek krzemu. Szkło. Dowiem się, na czym polega proces produkcji szkła, jakie są jego właściwości. Poznam rodzaje szkła i ich zastosowanie.

Przeczytaj opracowanie

Temat: Skały wapienne. Poznam definicję minerału i dowiem się jakie są rodzaje skał. Nauczę się wyjaśniać, na czym polega gaszenie wapnia. Zrozumiem proces twardnienia zaprawy wapiennej. Nauczę się identyfikować skały wapienne.

Przeczytaj opracowanie

Temat: Skały gipsowe. Nauczę się zapisywać wzory i tworzyć nazwy hydratów oraz poznam ich właściwości. Dowiem się jak przebiega proces twardnienia zaprawy gipsowej. Poznam zastosowanie skał gipsowych.

Przeczytaj opracowanie

Ucz się w domu z darmową aplikacją edukacyjną Omnibus

Materiały do powtórki znajdziesz w naszej darmowej aplikacji Omnibus! Naukę w aplikacji oparliśmy o trzy kroki: przyswój wiedzę (opracowanie), utrwal wiadomości (naucz się zestawu fiszek) i sprawdź się (rozwiąż test)

Nie lubisz uczyć się sam? Możesz uczyć się z rodzicem, opiekunem lub znajomym korzystając z opcji Ucz się z kimś w fiszkach. W Omnibusie mamy też dla was co tydzień nowe Olimpiady z pucharami, nie tylko z materiału, który przerabiacie w szkole. Aplikacja jest dostępna na telefony z systemem Android w sklepie Google Play – kliknij!

nowe omnibus olimpiada zajawka (8)

1589801202-1584694079-800-x-450-jest-dobre

Zobacz najnowsze artykuły