Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

The Present Perfect Continuous

The Present Perfect Continuous

Zastosowanie

Podobnie jak Present Perfect, czas ten ma ścisły związek z teraźniejszością. Zasadnicza różnica między tymi dwoma czasami jest taka, że Present Perfect opisuje w większości przypadków stan, sytuację, natomiast Present Perfect Continuous - zauważalną czynność.

Czasu tego używamy, by wyrazić:

czynność, która rozpoczęła się w przeszłości i wciąż trwa

I have been waiting for the bus for half an hour.

(Czekam na autobus od pół godziny.)

Pół godziny temu zacząłem czekać i czekam do tej pory, ale autobus jeszcze nie przyjechał.

czynność, która rozpoczęła się w przeszłości i właśnie się zakończyła

I have been washing the car. (Myłem samochód.)

Zacząłem go myć jakiś czas temu, np. godzinę temu, i właśnie skończyłem. Samochód jest czysty, a ja zmęczony.

Present Perfect Continuous. Koniec czynności, teraz.

Uwaga

Niektóre czynności można wyrazić używając albo Present Perfect albo Present Perfect Continuous, np.

I've been learning German for two years.

I've learnt German for two years. (Uczę się niemieckiego od dwóch lat).

It has been raining for a long time.

It has rained for a long time. (Pada już długo).

Forma

Orzeczenie w tym czasie składa się z trzech elementów:

czasownika have w odpowiedniej formie w zależności od liczby i osoby

imiesłowu biernego czasownika be: been, zawsze takiego samego niezależnie od liczby i osoby

czasownika głównego z końcówką -ing (zasady dodawania końcówki -ing do czasownika głównego - patrz: The Present Continuous Tense.)

Zdania twierdzące

I have been cleaning the flat. (I've been cleaning the flat)

You have been cleaning the flat. (You've been cleaning the flat)

He has been cleaning the flat. (He's been cleaning the flat)

She has been cleaning the flat. (She's been cleaning the flat)

It has been cleaning the flat. (It’s been cleaning the flat)

We have been cleaning the flat. (We've been cleaning the flat)

You have been cleaning the flat. (You've been cleaning the flat)

They have been cleaning the flat. (They've been cleaning the flat)

Zdania pytające

Operator zajmuje pozycję przed podmiotem (sprawcą czynności).

Have I been cleaning the flat?

Have you been cleaning the flat?

Has he been cleaning the flat?

Has she been cleaning the flat?

Have we been cleaning the flat?

Have you been cleaning the flat?

Have they been cleaning the flat?

Zdania przeczące

Po operatorze następuje słówko przeczące not.

I have not been cleaning the flat. (I haven't been cleaning the flat)

You have not been cleaning the flat. (You haven't been cleaning the flat)

He has not been cleaning the flat. (He hasn't been cleaning the flat)

She has not been cleaning the flat. (She hasn't been cleaning the flat)

It has not been cleaning the flat. (It hasn’t been cleaning the flat)

We have not been cleaning the flat. (We haven't been cleaning the flat)

You have not been cleaning the flat. (You haven't been cleaning the flat)

They have not been cleaning the flat. (They haven't been cleaning the flat)

Pogłębiaj wiedzę w temacie: The Present Perfect Continuous

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.