Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

The Present Continuous Tense

The Present Continuous Tense

Zastosowanie

Czas ten stosujemy do wyrażenia:

czynności, która odbywa się w momencie mówienia

He is washing his car. (On myje samochód).

Nie trzeba dodawać, choć można, przysłówka now (teraz).

czynności, która odbywa się aktualnie, choć niekoniecznie w momencie mówienia

I'm reading a Harry Potter book.(Czytam Harrego Pottera).

Ostatnio tę właśnie książkę czytam, choć niekoniecznie w tym momencie.

W przeciwieństwie do omówionego wcześniej czasu Present Simple czas Present Continuous w większości przypadków opisuje raczej konkretną czynność, którą można zauważyć, coś bardziej namacalnego.

Ale opisuje czas ten również stan, sytuację, np.

często powtarzającą się czynność, która zazwyczaj denerwuje mówiącego te słowa. Stosujemy tu przysłówek always (zawsze).

He is always borrowing money. (On zawsze pożycza pieniądze).

A mówiącego te słowa drażni ów fakt, bo np. osoba, o której mowa, często pieniądze pożycza, ale nie tak często je oddaje.

Używamy go do wyrażenia zamiaru, który zrealizujemy w przyszłości. Przemyśleliśmy swoją decyzję i już coś przygotowaliśmy. Trzeba podać czas wykonania czynności.

Tonight I am playing cards. (Dziś wieczorem gram w karty).

We’re spending next winter in Australia. (Następną zimę spędzamy w Australii).

(patrz: sposoby wyrażania przeszłości).

Uwaga

Są czasowniki, które zwykle nie występują w czasie Present Continuous (ani w innych czasach gramatycznych ze słówkiem Continuous w nazwie).

Należą do nich:

- czasowniki oznaczające zmysły, np. hear (słyszeć), see (widzieć) itp.

Nie: * Are you seeing that man? ale: Do you see that man?

(Czy widzisz tego człowieka?) (Albo jeszcze lepiej: Can you see that man?)

Jednak w odniesieniu do przyszłości możemy powiedzieć:

Are you seeing John tomorrow? (Czy jutro widzisz się z Johnem?)

- czasowniki oznaczające uczucia i emocje, np. like (lubić), want (chcieć) itp.

Nie: * I am wanting an ice cream now, ale: I want an ice cream now.

(Chcę teraz loda).

- czasowniki oznaczające aktywność umysłową, np. understand (rozumieć), believe (wierzyć, sądzić) itp.

Nie: * I am thinking you are wrong, ale: I think you are wrong.

(Myślę /sądzę/, że się mylisz). Uwaga: możemy jednak powiedzieć: I am thinking now (Teraz myślę /rozmyślam/).

- czasowniki oznaczające posiadanie, np. belong (należeć), possess (posiadać) itp.

Nie: * I am possessing a car, ale: I possess a car. (Ja posiadam samochód).

Nie: * This car is belonging to me, ale: This car belongs to me. (Ten samochód należy do mnie).

Forma

Orzeczenie w tym czasie składa się z dwóch części:

operatora, którym jest słówko be w odpowiedniej formie w zależności od liczby czy osoby, oraz

czasownika głównego z końcówką -ing.

Jeśli czasownik zakończony jest pojedynczą literą -e, przed dodaniem końcówki -ing do podstawowej formy czasownika omijamy to -e, np.

bezokolicznik: to argue    forma Continuous: arguing

Jeśli czasownik jednosylabowy zakończony jest pojedynczą spółgłoską, poprzedzoną pojedynczą samogłoską, przed dodaniem -ing spółgłoskę tę podwajamy, np.

bezokolicznik: to stop    forma Continuous: stopping

bezokolicznik: to run    forma Continuous: running

Powyższa reguła dotyczy również czasowników dwusylabowych, w których akcent pada na ostatnią sylabę, np.

bezokolicznik: to begin    forma Continuous: beginning

W przypadku czasownika zakończonego na spółgłoskę -l poprzedzoną pojedynczą samogłoską końcowe l zawsze się podwaja (w brytyjskim angielskim, w amerykańskim - nie)

bezokolicznik: to travel    forma Continuous: travelling

Jeśli czasownik zakończony jest na grupę liter -ie, przed dodaniem końcówki -ing tę grupę liter zamieniamy na -y-, np.

bezokolicznik: to die    forma Continuous: dying

Zdania twierdzące

I am working. (I'm working).

You are working. (You're working).

He is working. (He's working).

She is working. (She's working).

It is working. (It’s working).

We are working. (We're working).

You are working. (You're working).

They are working. (They're working).

Zdania pytające

Operator zajmuje pozycję przed podmiotem (sprawcą czynności).

Am I working?

Are you working?

Is he working?

Is she working?

Is it working?

Are we working?

Are you working?

Are they working?

Zdania przeczące

Po operatorze następuje słówko przeczące not.

I am not working. (I'm not working).

You are not working. (You aren't working).

He is not working. (He isn't working).

She is not working. (She isn't working).

It is not working. (It isn’t working).

We are not working. (We aren't working).

You are not working. (You aren't working).

They are not working. (They aren't working).

Pogłębiaj wiedzę w temacie: The Present Continuous Tense

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.