Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

The Past Perfect Continuous Tense

The Past Perfect Continuous Tense

Zastosowanie

Czas ten stosowany jest, by wyrazić:

czynność, która zaczęła się przed danym momentem w przeszłości i trwała do tego momentu lub właśnie się skończyła

He was tired because he had been washing his car since the morning.

(Był zmęczony, ponieważ mył samochód od rana).

czynność, która kilkakrotnie powtórzyła się w przeszłości

I had been knocking at the door. There was nobody home.

(Pukałem do drzwi. Nie było nikogo w domu.)

Pukałem do drzwi jakąś chwilę - jeden raz, posłuchałem, czy nie dobiegają od wewnątrz jakieś odgłosy, potem drugi, trzeci. Bez skutku - nikt nie otwierał.

Forma

Orzeczenie w tym czasie składa się z trzech elementów:

formy czasu przeszłego czasownika have: had niezależnie od liczby i osoby

imiesłowu biernego czasownika be: been, zawsze takiego samego niezależnie od liczby i osoby

czasownika głównego z końcówką -ing. (patrz: zasady dodawania końcówki -ing do czasownika - The Present Continuous Tense)

Zdania twierdzące

I had been cleaning the flat. (I'd been cleaning the flat).

You had been cleaning the flat. (You'd been cleaning the flat).

He had been cleaning the flat. (He'd been cleaning the flat).

She had been cleaning the flat. (She'd been cleaning the flat).

It had been cleaning the flat. (It'd been cleaning the flat).

We had been cleaning the flat. (We'd been cleaning the flat).

You had been cleaning the flat. (You'd been cleaning the flat).

They had been cleaning the flat. (They'd been cleaning the flat).

Zdania pytające

Operator zajmuje pozycję przed podmiotem (sprawcą czynności)

Had I been cleaning the flat?

Had you been cleaning the flat?

Had he been cleaning the flat?

Had she been cleaning the flat?

Had it been cleaning the flat?

Had we been cleaning the flat?

Had you been cleaning the flat?

Had they been cleaning the flat?

Zdania przeczące

Po operatorze następuje słówko przeczące not.

I had not been cleaning the flat. (I hadn't been cleaning the flat).

You had not been cleaning the flat. (You hadn't been cleaning the flat).

He had not been cleaning the flat. (He hadn't been cleaning the flat).

She had not been cleaning the flat. (She hadn't been cleaning the flat).

It had not been cleaning the flat. (It hadn't been cleaning the flat).

We had not been cleaning the flat. (We hadn't been cleaning the flat).

You had not been cleaning the flat. (You hadn't been cleaning the flat).

They had not been cleaning the flat. (They hadn't been cleaning the flat).

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.