Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

The Present Simple Tense

The Present Simple Tense

Zastosowanie

Kiedy stosujemy ten czas gramatyczny? Nie jest to tak proste, jak w języku polskim, kiedy fakt, że czynność dzieje się w teraźniejszości, uprawnia do zastosowania jedynego w naszym języku czasu teraźniejszego.

W języku angielskim czas ten opisuje raczej aktualny stan rzeczy, sytuację, a nie czynność, którą można zaobserwować tu i teraz.

Przykłady:

czynność, która stanowi nawyk danej osoby

After breakfast I read a newspaper. (Po śniadaniu czytam /czytuję/ gazetę).

Nie czytam jej teraz, ale mój nawyk jest czymś teraźniejszym, moją stałą cechą.

nałóg

He smokes a lot. (On dużo pali).

Choć nie pali w tym momencie, to jednak jest palaczem, regularnie kupuje papierosy, męczy go suchy kaszel rano, ma żółte palce itd.

prawdy przyrodnicze (fizyczne, chemiczne, biologiczne)

Water boils at 100°C. (Woda wrze w temperaturze 100°C).

Summer follows spring. (Lato następuje po wiośnie).

Dogs bark. (Psy szczekają /a nie, np. miauczą/).

czynności powtarzające się z jakąś częstotliwością, z zastosowaniem przysłówków takich jak always (zawsze), never (nigdy), often (często), seldom (rzadko), usually (zazwyczaj), sometimes (czasami), wyrażeń przysłówkowych, takich jak np. every week (co tydzień), on Sundays (w niedziele), twice a month (dwa razy w miesiącu) itd.

(w poniższych przykładach przysłówek występuje przed czasownikiem).

I always get up at seven. (Zawsze wstaję o siódmej).

He never goes to bed before midnight. (Nigdy nie chodzi spać przed północą).

They often play football in the afternoon. (Często grają w piłkę popołudniami).

I seldom go to the theatre. (Rzadko chodzę do teatru).

Forma

Twierdząca

Przecząca

Zgadzamy się

So do I.

Neither do I.

Nie zgadzamy się

(But) I don't.

(But) I do.

She usually drinks coffee for breakfast. (Zazwyczaj na śniadanie pije kawę).

We sometimes play bridge. (Czasami gramy w brydża).

(w poniższym przykładzie wyrażenie przysłówkowe występuje na końcu zdania)

I go to the cinema every week. (Chodzę do kina co tydzień).

stały stan, aktualny, prawdziwy dla danej osoby lub sytuacji, np.

I live in Cracow. (Mieszkam w Krakowie).

Choć nie ma mnie w Krakowie od roku, to jednak mam tu swój stały adres, tu jest mieszkanie, dom w którym trzymam swoje rzeczy, pamiątki itp., tu jest miejsce, które kocham i do którego zawsze chętnie wracam po podróży.

I usually go to school by bus, but today I am walking.

(Zazwyczaj jeżdżę do szkoły autobusem /a więc jest to stan stały/, ale dzisiaj /wyjątkowo/ idę na piechotę).

Niektóre czasowniki, zwykle nie występują w formie ciągłej (patrz: omówienie czasu The Present Continuous Tense), np. opisujące postrzeganie zmysłowe (np. see - widzieć, hear - słyszeć, smell - czuć powonieniem, feel - czuć dotykiem, taste - mieć smak), uczucia i emocje (np. love - kochać, like - lubić, hate - nienawidzić, want - chcieć) lub aktywność umysłową (np. believe - wierzyć, think - uważać, remember - pamiętać), np.

Do you see that man? (Czy widzisz tego człowieka?)

(Ale lepiej powiedzieć: Can you see that man?)

I want an ice cream. (Chcę loda).

I think you are wrong. (Myślę, że się mylisz).

Część z tych czasowników może zostać zastosowana w formie ciągłej, jednak zmienia się wtedy ich znaczenie, np.

This coffee smells strange. (Ta kawa dziwnie pachnie).

ale

Why is he smelling his coffee? (Czemu on wącha swoją kawę?)

warto wiedzieć, że czas ten stosuje się do przytoczenia słów listu, książki, ogłoszenia itd., np.

What does she say in her letter? (Co ona mówi w swoim liście?)

The notice says, "No parking." (Obwieszczenie mówi: Zakaz parkowania).

używa się go również w nagłówkach prasowych, np.

QUEEN MEETS PRIME MINISTER (Królowa spotyka się z premierem).

na koniec trzeba pamiętać, że za pomocą tego czasu można wyrazić zaplanowaną czynność, mającą się odbyć w przyszłości, najczęściej odnoszącą się do rozkładów jazd, zaplanowanych wydarzeń kulturalnych itp., np.

The train leaves at 10 o’clock. (Pociąg odjeżdża o dziesiątej).

The concert begins at 9 o’clock next Friday.

(Koncert rozpoczyna się o dziewiątej w przyszły piątek).

(patrz: Sposoby wyrażania przyszłości)

Uwaga!

W języku polskim, jeśli chcemy powiedzieć, że czynność lub sytuacja trwa od jakiegoś czasu, stosujemy czas teraźniejszy, np. Pracuję w tym banku od 5 lat. W języku angielskim do tego celu stosujemy czas teraźniejszy, ale inny niż Present Simple, bo Present Perfect (patrz: omówienie tego czasu). Nie można zatem powiedzieć: * I work in this bank for 5 years. Musimy powiedzieć: I have worked in this bank for 5 years. (patrz: The Present Perfect Tense).

Forma

Jak „wygląda” ten czas?

w zdaniach twierdzących czasownik ma taką samą formę jak bezokolicznik, czyli najbardziej podstawową (z jednym wyjątkiem).

I tak:

I work in a bank.

You work in a bank.

He / she / it works in a bank. (tu wspomniany wyjątek: w III osobie liczby pojedynczej /he, she, it/ dodajemy do czasownika końcówkę -s)

We work in a bank.

You work in a bank.

They work in a bank.

Uwaga

Jeśli czasownik zakończony jest na -ss, -sh, -ch, -x i -o, dodajemy -es, a nie samo -s, np.

I kiss he / she / it kisses
I push he / she / it pushes
I watch he / she / it watches
I do he / she / it does
(to warto zapamiętać, o czym za chwilę)

Jeśli czasownik zakończony jest na -y po spółgłosce, „y” zamieniamy na „i” i dodajemy -es, np.

I try he / she / it tries

ale nie wpadajmy w pułapkę mechanicznego zamieniania „y” na „i”. Jeśli przed „y” jest samogłoska, nic nie zamieniamy i dodajemy „s”, np.

I say he / she / it says

w zdaniach pytających pojawia się słówko posiłkowe (operator) „do”, które zajmuje pozycję przed podmiotem (czyli, upraszczając, sprawcą czynności). Jak się domyślamy, w III osobie liczby pojedynczej nie jest to „do”, lecz „does” (o czym mieliśmy pamiętać). I uwaga: do czasownika głównego (czyli tego, który coś „oznacza”), nie dodajemy żadnego „s”. Połączone z „do” już utworzyło ono „does”.

Do I work?

Do you work?

Does he / she / it work? (nie dodajemy „s” do czasownika głównego „work”; wymawiamy /daz/)

Do we work?

Do you work?

Do they work?

również w zdaniach przeczących występuje słówko posiłkowe „do” (lub „does”), po którym następuje słówko przeczące „not”. Do czasownika głównego nie dodajemy „s”, np.:

I do not work (w formie ściągniętej słówko „do” łączy się z „not”, dając „don't”).

You do not work.

He / she / it does not work (w formie ściągniętej „doesn't”)

We do not work.

You do not work.

They do not work.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: The Present Simple Tense

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.