Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

The Past Simple Tense

The Past Simple Tense

Zastosowanie

The Past Simple Tense należy do jednego z czterech czasów przeszłych. Czynność lub stan wyrażony przy użyciu tego czasu gramatycznego należy do przeszłości, czyli, innymi słowy, nie ma związku z teraźniejszością.

Używając go, opisujemy:

czynność, która miała miejsce w przeszłości w określonym czasie (podajemy mniej lub bardziej dokładną datę)

I started work in 1990. (Zacząłem pracę w 1990.)

Jeśli pytamy o datę wykonania jakiejś czynności, też stosujemy czas Past Simple, bo odnosi się to do czynności, która miała miejsce w przeszłości.

When did you start work? (Kiedy zacząłeś pracę?)

Jeśli nie podajemy daty, ale wiadomo, kiedy czynność miała miejsce (np. podajemy miejsce).

I bought this book in Warsaw. (Kupiłem tę książkę w Warszawie.)

A wiadomo, że w Warszawie byłem dwa lata temu.

czynność, której data nie została podana, ale okres, w którym się zdarzyła, już się skończył

He met the prime minister when he was in London.

(Spotkał premiera, kiedy był w Londynie.)

Był w Londynie przez rok, ale pół roku temu wrócił do kraju.

Past Simple. Początek pobytu, spotkał premiera, koniec pobytu.

czynność lub stan, którego data nie została podana, ale który trwał przez okres, który się już skończył

He worked in a bank in London. (Pracował w banku w Londynie).

ale trzy lata temu przestał już pracować, bo wrócił z Londynu.

Past Simple. Pracował w banku.

nawyk lub nałóg, który trwał w przeszłości (ale już nie trwa)

He always read a newspaper after breakfast.

(Zawsze czytał gazetę po śniadaniu.)

He smoked a lot. (Dużo palił.)

Forma

Zdania twierdzące

W zdaniach twierdzących czasownik ma swoją odrębną formę.

Czasowniki regularne

Jeśli należy do czasowników regularnych (np. ask, want, walk, etc.), do formy bezokolicznika dodajemy końcówkę -ed, (patrz: The Present Perfect Tense)

Czasowniki nieregularne

Jeśli czasownik należy do czasowników nieregularnych (np. go, have, do, etc.) należy zastosować jego formę Simple Past. Niestety, nie ma reguły, która pomogłaby łatwo stosować daną formę. Trzeba się nauczyć na pamięć formy Simple Past każdego czasownika nieregularnego z osobna. Na domiar złego, większość najbardziej przydatnych w życiu codziennym czasowników to czasowniki nieregularne. Lista czasowników nieregularnych (List of irregular verbs) podana jest w większości podręczników i słowników.

Jak wygląda zdanie twierdzące w tym czasie?

I worked in a bank. I went to the cinema yesterday.
You worked in a bank. You went to the cinema yesterday.
He worked in a bank. He went to the cinema yesterday.
She worked in a bank. She went to the cinema yesterday.
It worked in a bank. It went to the cinema yesterday.
We worked in a bank. We went to the cinema yesterday.
You worked in a bank. You went to the cinema yesterday.
They worked in a bank. They went to the cinema yesterday.

Jak widzimy, bez względu na liczbę i osobę czasownik w tym czasie ma taką samą formę.

Zdania pytające

W zdaniach pytających pojawia się operator did. Jest formą Simple Past czasownika do. Bez względu na liczbę i osobę, jest to zawsze did. Jak wiemy, operator w pytaniu występuje przed podmiotem. Czasownik przybiera formę bezokolicznika (czyli nie dodajemy żadnych końcówek). Formę przeszłą przejął operator did.

Did I work in a bank? Did I go to the cinema yesterday?
Did you work in a bank? Did you go to the cinema yesterday?
Did he work in a bank? Did he go to the cinema yesterday?
Did she work in a bank? Did she go to the cinema yesterday?
Did it work in a bank? Did it go to the cinema yesterday?
Did we work in a bank? Did we go to the cinema yesterday?
Did you work in a bank? Did you go to the cinema yesterday?
Did they work in a bank? Did they go to the cinema yesterday?

Zdania przeczące

W zdaniach przeczących również występuje operator did, po którym następuje słówko przeczące not. Do czasownika głównego nie dodajemy żadnej końcówki.

I did not work in a bank. I didn’t go to the cinema yesterday.
You did not work in a bank. You didn’t go to the cinema yesterday.
He did not work in a bank. He didn’t go to the cinema yesterday.
She did not work in a bank. She didn’t go to the cinema yesterday.
It did not work in a bank. It didn’t go to the cinema yesterday.
We did not work in a bank. We didn’t go to the cinema yesterday.
You did not work in a bank. You didn’t go to the cinema yesterday.
They did not work in a bank. They didn’t go to the cinema yesterday.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: The Past Simple Tense

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.