Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

The Conditional (okres warunkowy)

The Conditional (okres warunkowy)

Zdania w okresie warunkowym składają się z dwóch zdań pojedynczych:

zdania rozpoczynającego się od if, które wyraża warunek, który musi (musiałby) być spełniony, aby zaistniała sytuacja opisana w zdaniu głównym

If it is sunny, we will go for a walk.

(Jeśli będzie słonecznie, pójdziemy na spacer.)

W języku angielskim są cztery okresy warunkowe. W każdym użyte są trzy różne pary czasów gramatycznych. Za każdym razem trzeba pamiętać, że w zdaniach rozpoczynających się od if nie można użyć czasu, który wynikałby z bezpośredniego tłumaczenia z języka polskiego (szczegóły przy omówieniu każdego z nich).

Kolejność zdań jest dowolna.

Conditional 0 (zerowy okres warunkowy)

Zdanie z if oraz zdanie główne są przeważnie w czasie Present Simple.

Plants die, if you don’t water them. (Rośliny umierają, jeżeli się ich nie podlewa)

Zerowy okres warunkowy używany jest do mówienia o ogólnych prawach przyrodniczych, naukowych itp.

Conditional I (I okres warunkowy)

Zdanie z if jest najczęściej w czasie Present Simple.

Zdanie główne jest najczęściej w czasie Future Simple.

If you stay longer, I'll show you the town.

(Jeśli zostaniesz dłużej, pokażę ci miasto.)

W zdaniu rozpoczynającym się od if nie stosujemy czasu przyszłego z will.

Zdanie w Conditional I zakłada, że sytuacja opisana w zdaniu z if jest całkiem prawdopodobna. I okres warunkowy dotyczy przyszłości albo teraźniejszości.

W zdaniu głównym oprócz czasu Future Simple możemy użyć:

may lub might, dla zaznaczenia możliwości

If it keeps snowing, the train may be delayed.

(Jeśli śnieg będzie dalej padać, pociąg może być opóźniony.)

may lub can dla oznaczenia pozwolenia lub zdolności wykonania czegoś

If you do your homework, you may/can go out.

(Jeśli odrobisz lekcje, możesz wyjść.)

must, should oznaczenia nakazu lub rady

If you don't want to be late, you must/should hurry up.

(Jeśli nie chcesz się spóźnić, musisz/powinieneś się pospieszyć).

Conditional II (II okres warunkowy)

Zdanie z if jest najczęściej w czasie Past Simple.

Zdanie główne jest najczęściej w czasie Future Simple in the Past (would + Infinitive).

If I had more money, I would lend you some.

(Gdybym miał więcej pieniędzy, pożyczyłbym ci trochę.)

II okres warunkowy dotyczy teraźniejszości lub przyszłości.

Warunek wyrażony w zdaniu z if jest albo

nierealny (If I had more money - gdybym miał więcej pieniędzy, to bym ci pożyczył trochę), ale prawda jest taka, że nie mam, więc ci nie pożyczę, albo

mało prawdopodobny - If I grew a beard, nobody would recognise me. (Gdybym zapuścił brodę, nikt by mnie nie poznał) (ale raczej nie zapuszczę brody).

W przypadku czasownika be nalepiej używać formy were dla każdej osoby (choć was jest również dopuszczalne dla I i he, she, it.

If I were rich, I wouldn't work any longer.

(Gdybym był bogaty, nie pracowałbym już).

Conditional III (III okres warunkowy)

Zdanie z if jest w czasie Past Perfect.

Zdanie główne jest najczęściej w czasie Future Perfect in the Past (would + have + Past Participle).

If you had worked harder, you would have passed the exam.

(Gdybyś więcej pracował, zdałbyś ten egzamin.)

III okres warunkowy dotyczy przeszłości.

Warunek wyrażony w zdaniu z if nie mógł być spełniony, bo dana czynność nie zaistniała

If you had worked harder (Gdybyś pracował więcej - ale nie pracowałeś), you would have passed the exam (zdałbyś ten egzamin - ale nie zdałeś)

Możliwe jest połączenie II i III okresu warunkowego.

If I had worked harder, I would be a student now.

(Gdybym pracował więcej, byłbym teraz studentem).

Gdybym pracował w przeszłości (III okres warunkowy), ale nie pracowałem; byłbym teraz (II okres warunkowy) - ale nie jestem.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.