Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

The Subjunctive (tryb łączący)

The Subjunctive (tryb łączący)

Forma

Tryb łączący w czasie teraźniejszym ma taką samą formę co bezokolicznik

The Prime Minister lives at 10 Downing Street.

(Premier mieszka na Downing Street 10) /Present Simple/

Long liveØ the Prime Minister! (Niech żyje premier!) /Mimo że jest to trzecia osoba liczby pojedynczej, nie dodajemy końcówki -s.

Tryb łączący w czasie przeszłym ma formę czasu Simple Past. Czasownik to be ma najczęściej formę were, choć w mowie potocznej można zastosować was z zaimkami I, he, she, it.

Zastosowanie

Tryb łączący czasu teraźniejszego stosujemy w pewnych wyrażeniach wykrzyknikowych dla wyrażenia nadziei bądź życzenia

God bless you! (Niech cię Bóg błogosławi!)

(potoczne znaczenie - „Na zdrowie!”)

God save the Queen! (Boże, chroń Królową!)

W zdaniach rozpoczynających się od I, he, she itd. suggested that zamiast konstrukcji bezokolicznikowej często stosujemy tryb łączący

They suggested that he should go to a doctor.

(Zasugerowali, żeby poszedł do lekarza).

They suggested that he go to a doctor.

W konstrukcjach as if (as though) stosuje się tryb łączący czasu przeszłego do wyrażenia nierealnego lub nieprawdopodobnego stanu albo sytuacji lub wątpliwości, dotyczących teraźniejszości

He talks as if he knew the truth. (Mówi, jakby znał prawdę).

Jeśli mowa o stanie lub sytuacji lub wydarzeniu, które miało miejsce w przeszłości, po as if stosujemy Past Perfect

He talks about John as if he had met him. (Mówi o Johnie, jakby go poznał).

Tryb łączący w czasie przeszłym stosujemy w konstrukcji it is time

It's time we went. (Czas, byśmy już poszli).

Jest już trochę późno, więc czas iść. (Gdyby nie było późno, użylibyśmy normalnej konstrukcji: It's time to go)

Trybu łączącego używa się z konstrukcją I wish

WISH

Konstrukcji I wish + forma przeszła czasownika używamy, by powiedzieć, że żałujemy (bądź żałowaliśmy), że coś nie jest tak, jak byśmy chcieli

I wish I knew her phone number.

(Szkoda /żałuję/, że nie znam jej numeru telefonu).

I wished I knew her phone number.

(Żałowałem, że nie znam jej numeru telefonu).

I wish I were taller. (Szkoda, że nie jestem wyższy).

(I wish I was taller.)

I wish I could swim. (Szkoda, że nie umiem pływać).

I wish + Past Perfect stosujemy, by powiedzieć, że żałujemy (żałowaliśmy), że coś się stało (lub nie stało) w przeszłości

I've got a headache. I wish I hadn't smoked so much last night.

(Boli mnie głowa. Żałuję, że paliłem tyle zeszłego wieczoru).

I had a headache. I wished I hadn't smoked so much the previous night.

(Bolała mnie głowa. Żałowałem, że paliłem tyle poprzedniego wieczoru).

I haven't passed the exam. I wish I had studied more.

(Nie zdałem /ostatnio/ egzaminu. Szkoda, że nie uczyłem się więcej).

I didn't pass the exam. I wished I had studied more.

(Nie zdałem /wówczas/ egzaminu. Żałowałem /wówczas/, że nie uczyłem się /wcześniej/ więcej).

Nie jest to łatwa konstrukcja, ponieważ trzeba pamiętać, że po wish trzeba użyć formy odwrotnej niż forma, którą stosujemy w tłumaczeniu polskim

I wish I knew ... (Szkoda, że nie znam ...)

I wish I didn't live ... (Szkoda, że mieszkam ...)

Po wish może wystąpić would (ale nie I wish I would ...)

jeżeli chcemy wyrazić niezadowolenie z aktualnego stanu rzeczy oraz pragnienie jego zmiany w przyszłości, choć nie bardzo wierzymy, że stan ten może się zmienić

I wish it would stop snowing. (Chciałbym, żeby przestał padać śnieg)

Chciałbym, choć nie bardzo wierzę, że przestanie.

jeżeli chcemy wyrazić żal, że ktoś zachowuje się tak, a nie inaczej

I wish he would stop smoking. (Żałuję, że nie chce przestać palić).

W miejscu I wish... możemy użyć If only... Kładziemy w ten sposób większy nacisk na wypowiadane słowa, np.

I wish I had listened to your advice. (Szkoda, że nie posłuchałem twojej rady).

If only I had listened to your advice. (Gdybym tylko posłuchał twojej rady).

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.