Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

The Past Continuous Tense

The Past Continuous Tense

Zastosowanie

Czas ten stosujemy do wyrażenia:

czynności, która odbywała się w przeszłości przez jakiś czas, ale której początku ani końca nie znamy albo nie są one dla nas ważne. Ważne jest to, że w danym momencie w przeszłości coś się działo. Podajemy moment, w którym czynność trwała.

Yesterday at five I was playing computer games.

(Wczoraj o piątej grałem w gry komputerowe).

Nie jest ważne, kiedy zacząłem grać, ani kiedy skończyłem. Ważne jest to, że o wymienionej godzinie właśnie to się działo. Gdyby ktoś otworzył wtedy drzwi do mojego pokoju, ujrzałby, jak siedzę wpatrzony w monitor, z wypiekami na twarzy, z rozdziawioną buzią, kręcę dżojstikiem i pstrykam myszką.

Past Continuous. Wczoraj o piątej.

stopniowego rozwoju jakiejś sytuacji lub stanu. Nie podajemy określnika czasu.

It was getting colder. (Robiło się zimno).

opisu tła, sytuacji, krajobrazu w obrębie narracji, czyli opowiadania wydarzeń. W narracji stosujemy czas Past Simple, w opisie - Past Continuous.

I woke up at 7 o'clock. I got up, took a shower, had breakfast and went out. The sun was shining. Birds were singing. I smiled and went to the bus stop.

(Obudziłem się o siódmej godzinie. Wstałem, wziąłem prysznic, zjadłem śniadanie i wyszedłem. Świeciło słońce. Śpiewały ptaki. Uśmiechnąłem się i poszedłem na przystanek autobusowy.)

W narracji czynności zachodzą w określonej kolejności jedna po drugiej. W tłumaczeniu stosujemy formę dokonaną (wstałem, zjadłem). W opisie niejako robimy przerwę w narracji, która nie posuwa się naprzód (świeciło słońce, śpiewały ptaki). W tłumaczeniu stosujemy formę niedokonaną (świeciło, śpiewały). Następnie kończymy opis i wracamy do narracji (forma dokonana - uśmiechnąłem się, poszedłem).

W przeciwieństwie do omówionego wcześniej czasu Past Simple czas Past Continuous w większości przypadków opisuje raczej konkretną czynność, którą można zauważyć, coś bardziej namacalnego.

Ale opisuje również stan, sytuację, np.

często powtarzającą się w przeszłości czynność, która zazwyczaj denerwowała mówiącego te słowa. Stosujemy tu przysłówek always (zawsze). (Porównaj: Present Continuous, Zastosowanie, punkt 3).

He was always borrowing money. (On zawsze pożyczał pieniądze).

Mówiącego te słowa drażnił ów fakt, bo np. osoba, o której mowa, często pieniądze pożyczała, ale nie zawsze oddawała.

Uwaga

Są czasowniki, które zwykle nie występują w czasie Past Continuous (ani w innych czasach gramatycznych ze słówkiem Continuous w nazwie). (Porównaj: Uwagę w Present Continuous)

Należą do nich:

- czasowniki oznaczające zmysły, np. hear (słyszeć), see (widzieć) itp.

- czasowniki oznaczające uczucia i emocje, np. like (lubić), want (chcieć) itp.

- czasowniki oznaczające aktywność umysłową, np. understand (rozumieć), believe (wierzyć, sądzić) itp.

- czasowniki oznaczające posiadanie, np. belong (należeć), possess (posiadać) itp.

Forma

Orzeczenie w tym czasie składa się z dwóch części:

operatora, którym jest słówko be czasie przeszłym w odpowiedniej formie w zależności od liczby czy osoby, oraz

czasownika głównego z końcówką -ing.

(patrz: zasady dodawania końcówki -ing do czasownika - The Present Continuous Tense)

Zdania twierdzące

I was working.

You were working.

He was working.

She was working.

It was working.

We were working.

You were working.

They were working.

Zdania pytające

Operator zajmuje pozycję przed podmiotem (sprawcą czynności).

Was I working?

Were you working?

Was he working?

Was she working?

Was it working?

Were we working?

Were you working?

Were they working?

Zdania przeczące

Po operatorze następuje słówko przeczące not.

I was not working. (I wasn't working).

You were not working. (You weren't working).

He was not working. (He wasn't working).

She was not working. (She wasn't working).

It was not working. (It wasn't working).

We were not working. (We weren't working).

You were not working. (You weren't working).

They were not working. (They weren't working).

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.