Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

The Past Perfect Tense

The Past Perfect Tense

Zastosowanie

Czasu tego raczej nie stosujemy samego w zdaniu, ale w połączeniu z innym czasem. Używamy go, opisując:

czynność, która właśnie się zakończyła w momencie, o którym mowa w przeszłości

When we came back home, they had just had lunch.

(Kiedy wróciliśmy do domu, właśnie zjedli obiad).

Czyli kiedy przyszliśmy, oni byli już po obiedzie.

czynność lub stan, który rozpoczął się w przeszłości i

- trwał dalej w momencie, o którym mowa

I met John in Warsaw last year. He had been married for two years.

(W zeszłym roku spotkałem Johna w Warszawie. Był żonaty od dwóch lat.)

- skończył się w momencie, o którym mowa w przeszłości

They demolished the old house that had stood there for fifty years.

(Zburzyli ten stary dom, który stał tam od pięćdziesięciu lat.)

- skończył się jakiś czas przed momentem, o którym mowa w przeszłości

He had been a bus driver for ten years. Then he had an accident and spent some time in hospital. He recovered, but changed his job.

(Był kierowcą autobusu przez dziesięć lat. Potem miał wypadek i spędził jakiś czas w szpitalu. Wyzdrowiał, ale zmienił pracę.)

czynność lub stan, który miał miejsce jakiś czas wcześniej niż wydarzenia, o których opowiada dana osoba

I met him two years ago. I had last seen him fifteen years earlier. He had had long curly hair. Now he was almost bald.

(Spotkałem go dwa lata temu. Ostatni raz widziałem go piętnaście lat wcześniej. Miał długie kręcone włosy. Teraz był prawie łysy.)

Opowiadam o spotkaniu dwa lata temu. Mój znajomy był prawie łysy. Uderzyło mnie to, bo kiedy patrzę w przeszłość 15 lat wcześniej, to pamiętam go jako osobnika kudłatego.

czynność, która zakończyła się, zanim następna czynność zaczęła się

When we had finished breakfast, we started talking.

(Kiedy skończyliśmy śniadanie, zaczęliśmy rozmawiać.)

Zaczęliśmy rozmawiać dopiero wtedy, kiedy już skończyliśmy jeść. Wcześniej tylko jedliśmy łapczywie, bo byliśmy bardzo głodni.

Forma

Orzeczenie w tym czasie składa się z dwóch elementów:

formy czasu przeszłego czasownika have: had bez względu na liczbę i osobę

imiesłowu biernego (Past Participle) czasownika głównego

Czasowniki regularne

Jeśli należy do czasowników regularnych (np. ask, want, walk, etc.), do formy bezokolicznika dodajemy końcówkę -ed, (patrz: The Present Perfect Tense)

Czasowniki nieregularne

Jeśli czasownik należy do czasowników nieregularnych (np. go, have, do, etc.) należy zastosować jego formę Past Participle. Niestety, nie ma reguły, która pomogłaby łatwo stosować daną formę. Trzeba się nauczyć na pamięć formy Past Participle każdego czasownika nieregularnego z osobna. Na domiar złego, większość najbardziej przydatnych w życiu codziennym czasowników to czasowniki nieregularne. Lista czasowników nieregularnych (List of irregular verbs) podana jest w większości podręczników i słowników.

Zdania twierdzące

I had cleaned the flat. I had gone abroad.
You had cleaned the flat. You had gone abroad.
He had cleaned the flat. He had gone abroad.
She had cleaned the flat. She had gone abroad.
It had cleaned the flat. It had gone abroad.
We had cleaned the flat. We had gone abroad.
You had cleaned the flat. You had gone abroad.
They had cleaned the flat. They had gone abroad.

Zdania pytające

Operator w pytaniu występuje przed podmiotem. Czasownik zawsze ma formę imiesłowu biernego.

Had I cleaned the flat? Had I gone abroad?
Had you cleaned the flat? Had you gone abroad?
Had he cleaned the flat? Had he gone abroad?
Had she cleaned the flat? Had she gone abroad?
Had it cleaned the flat? Had it gone abroad?
Had we cleaned the flat? Had we gone abroad?
Had you cleaned the flat? Had you gone abroad?
Had they cleaned the flat? Had they gone abroad?

Zdania przeczące

W zdaniach przeczących po operatorze następuje słówko przeczące not. Czasownik zawsze ma formę imiesłowu biernego.

I had not cleaned the flat. I hadn’t gone abroad.
You had not cleaned the flat. You hadn’t gone abroad.
He had not cleaned the flat. He hadn’t gone abroad.
She had not cleaned the flat. She hadn’t gone abroad.
It had not cleaned the flat. It hadn’t gone abroad.
We had not cleaned the flat. We hadn’t gone abroad.
You had not cleaned the flat. You hadn’t gone abroad.
They had not cleaned the flat. They hadn’t gone abroad.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.