Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

The Passive Voice (strona bierna)

The Passive Voice (strona bierna)

Strona bierna w języku angielskim jest używana o wiele częściej niż w języku polskim.

Forma

Orzeczenie w stronie biernej składa się z odpowiedniej formy czasownika to be oraz imiesłowu biernego czasownika głównego (informacje na temat imiesłowu biernego można znaleźć w części poświęconej czasowi Present Perfect).

Często nie wymieniamy sprawcy czynności; jeśli już go wymieniamy, poprzedzamy go słówkiem by i umieszczamy na końcu zdania.

The picture was painted by my aunt.

(Ten obraz został namalowany przez moją ciocię.)

W przypadku konstrukcji słówka posiłkowego, w tym czasownika modalnego, z bezokolicznikiem stosujemy bezokolicznik w formie biernej.

You must switch the light off. (Musisz gasić światło.)

The light must be switched off. (Światło musi być gaszone.)

You should have told your mother. (Powinieneś był powiedzieć swojej mamie.)

Your mother should have been told. (Trzeba było powiedzieć mamie.)

Z czasownikami takimi jak np. want + dopełnienie + bezokolicznik zdanie w stronie biernej zawiera formę bezokolicznika biernego

He wants someone to wash the car. (Chce, żeby ktoś umył samochód.)

He wants the car to be washed. (Chce, żeby samochód został umyty.)

Z czasownikami takimi jak np. like, love + dopełnienie + imiesłów czynny zdanie w stronie biernej zawiera formę bierną imiesłowu czynnego

He doesn't like people calling him Jim. (Nie lubi, jak ludzie mówią na niego Jim.)

He doesn’t like being called Jim. (Nie lubi być nazywany Jim.)

W konstrukcjach, w których po niektórych czasownikach (np. make, see, hear) w stronie czynnej występuje dopełnienie oraz bezokolicznik bez to, np.

I saw him cross the street. (Widziałem, jak przeszedł przez ulicę.)

They made him resign. (Zmusili go do rezygnacji.)

w stronie biernej przed bezokolicznikiem występuje to

He was seen to cross the street.

He was made to resign.

A oto wykaz czasów w stronie czynnej i ich odpowiedników w stronie biernej

Czas / forma czasownika Strona czynna Strona bierna
Present Simple builds is built
Present Continuous is building is being built
Past Simple built was built
Past Continuous was building was being built
Present Perfect has built has been built
Past Perfect had built had been built
Future will build will be built
Future Perfect will have built will have been built
Future in the Past (Conditional) would build would be built
Future Perfect in the Past(Perfect Conditional) would have built would have been built
Present Infinitive to build to be built
Perfect Infinitive to have built to have been built
Present Participle building being built
Perfect Participle having built having been built
Past Participle built

Czasy i formy inne niż wymienione powyżej praktycznie nie są stosowane w stronie biernej. Trzeba obyć się bez niej i jakoś sobie poradzić używając raczej strony czynnej.

W mowie potocznej zamiast be można użyć czasownika get

The window was smashed. = The window got smashed. (Stłukło się okno.)

W zdaniach zawierających dopełnienie bliższe (kogo, co) i dalsze (komu, czemu) możliwe jest użycie dwóch form strony biernej

Her friends gave her flowers. (Jej przyjaciele dali jej kwiaty).

Flowers were given to her. (Kwiaty zostały jej podarowane).

She was given flowers. (Dano jej kwiaty).

z tym że forma z dopełnieniem dalszym jako podmiotem zdania w stronie biernej jest znacznie częstsza, zwłaszcza gdy jest to osoba.

Trzeba pamiętać, że nie wszystkie czasowniki mogą być użyte w stronie biernej. Tylko czasowniki przechodnie (transitive verbs), czyli takie, po których w stronie czynnej występuje dopełnienie, oraz które oznaczają czynność, a nie stan, występują w stronie biernej, np. paint a picture. Czasowniki nieprzechodnie (intransitive verbs), np. go, come, nie są stosowanie w stronie biernej.

Kolejnym problemem, o którym trzeba pamiętać, to przyimki. Jeśli dany przyimek występuje w zdaniu w stronie czynnej, to nie może zginąć w stronie biernej. Zajmuje on pozycję zaraz po czasowniku głównym.

You mustn't throw away these newspapers. (Nie wolno ci wyrzucić tych gazet).

These newspapers mustn't be thrown away. (Nie wolno wyrzucić tych gazet).

You have to take care of my children. (Musisz zająć się moimi dziećmi.)

My children have to be taken care of. (Trzeba się zająć moimi dziećmi).

Zastosowanie

Stronę bierną stosuje się, gdy:

nie ma potrzeby wymieniania sprawcy czynności, ponieważ jest oczywiste, kto nim jest

The house was built last year. (Dom ten zbudowano w zeszłym roku)

Wiadomo że nie szewcy zbudowali ten dom, lecz budowlańcy.

nie wiemy lub nie pamiętamy, kto wykonał daną czynność

The jewellery has been stolen! (Skradziono biżuterię!)

Nie wiemy, kto to zrobił. W tym momencie jesteśmy zbulwersowani samym faktem.

podmiot zdania w stronie czynnej nie jest konkretną osobą, lecz bezosobowym tłumem (people, everybody itd.)

People believe that he is very rich. (Ludzie sądzą, że jest bardzo bogaty.)

It is believed that he is very rich.

He is believed to be very rich. (Uważa się, że jest bardzo bogaty.)

Słyszy się tu i tam, ale konkretnie nie wiadomo, skąd ta wiadomość pochodzi.

podmiot zdania w stronie czynnej jest zaimkiem bezosobowym one lub, w mowie potocznej, you

One speaks English here. (Tu się mówi po angielsku.)

You speak English here.

English is spoken here.

bardziej nas interesuje sama czynność lub zdarzenie, a znacznie mniej sprawca czynności

The car has already been sold. (Ten samochód został już sprzedany.)

Wiemy, że kupił go niejaki pan Brown, ale niewiele nas interesuje ten jegomość.

użycie strony czynnej będzie niezgrabne stylistycznie, bo trzeba na przykład wprowadzać nowy podmiot do zdania

When she lost consciousness she was taken to hospital.

(Gdy straciła przytomność, wzięto ją do szpitala.).

Mniej zgrabnie brzmiałoby tu zdanie:

When she lost consciousness an ambulance took her to hospital.

użycie strony czynnej jest niewygodne dla mówiącego dane słowa, np. polityka nie chcącego brać odpowiedzialności za niepopularne decyzje

Taxes will have to be raised. (Podatki będą musiały zostać podniesione.)

tak jakby nie było wiadomo, kto je podniesie. Gdyby były plany zmniejszenia podatków, można iść o zakład, że zdanie brzmiałoby:

We will reduce taxes. (Obniżymy podatki.)

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.