Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zdalne lekcje - szkoła podstawowa kl. 8 - luty

Przygotowaliśmy dla was zestawienie opracowań, testów i fiszek dopasowane do Zdalnych Lekcji, które znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji. Warto zrobić sobie powtórkę z tego materiału. Dla uczniów klasy VIII.

Zdalne lekcje - szkoła podstawowa kl. 8 - luty
Warto powtórzyć sobie ten materiał. / fot. 123 RF

Szkoła podstawowa

Klasa 8 – Matematyka

Temat: Twierdzenie Pitagorasa – powtórzenie i zadania. Na tej lekcji przypomnę sobie twierdzenie Pitagorasa oraz zastosuję je w zadaniach.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania w temacie "Twierdzenie Pitagorasa"

Temat: Wielościany – powtórzenie wiadomości. Na tej lekcji powtórzę wiadomości o graniastosłupach. Poćwiczę rozwiązywanie zadań z geometrii przestrzennej.

Przeczytaj opracowanie i przykładowe zadania w temacie "Graniastosłupy - wprowadzenie"

Klasa 8 – Język polski

Temat: Jacek Soplica i dzieje nieszczęśliwej miłości. Poznam dzieje Jacka Soplicy i dokonam charakterystyki bohatera.

Przeczytaj opracowanie w temacie "Pan Tadeusz (A. Mickiewicz)"

Temat: „Pamiętnik z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego. Uzyskam informacje na temat życia i twórczości Mirona Białoszewskiego. Zapoznam się z tym jak postrzegał czas Powstania Warszawskiego oraz późniejszy powrót do stolicy. Obejrzę także krótki fragment spektaklu „Pamiętnik z powstania warszawskiego” oraz wybiorę się na wirtualną wycieczkę po Muzeum Powstania Warszawskiego.

Przeczytaj opracowanie w temacie "Pamiętnik z powstania warszawskiego - fragmenty (M. Białoszewski)"

Klasa 8 – Język angielski

Temat: Poznam słownictwo dotyczące posiłków i zdrowego gotowania.

Przeczytaj opracowanie w temacie "Zdrowa żywność"

Klasa 8 – Historia

Temat: Stalinizm w Polsce. Poznam zasady ustrojowe państwa polskiego sformułowane w Małej konstytucji. Dowiem się kim był Bolesław Bierut. Będę umiał/umiała wymienić cechy charakterystyczne sztuki i architektury czasów socjalizmu.

Przeczytaj opracowanie "Stalinizm w Polsce"

Temat: Mała stabilizacja. Dowiem się, jak i dlaczego złagodzono stalinowski terror. Poznam genezę i przebieg wydarzeń czerwcowych w Poznaniu oraz wydarzeń polskiego Października. Będę umiał/umiała wyjaśnić dlaczego okres rządów Władysława Gomułki jest nazywany małą stabilizacją.

Przeczytaj opracowanie, rozwiąż test i ucz się fiszek w temacie "Polski październik 1956 roku i jego konsekwencje"

Temat: Od Gomułki do Gierka. Poznam przyczyny, przebieg i skutki wystąpień marcowych 1968 r. Dowiem się, co oznacza wyrażenie propaganda sukcesu i poznam absurdy gospodarki PRL-u. Zastanowię się nad wpływem wydarzeń czerwcowych 1976 r. na kształtowanie się i działalność demokratycznej opozycji polskiej inteligencji.

Przeczytaj opracowanie, rozwiąż test i ucz się fiszek w temacie "Grudzień ’70 i jego konsekwencje"

Temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce. Zrozumiem, jak i dlaczego narodził się w Polsce sprzeciw wobec ustroju komunistycznego.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test w temacie "Rewolucja „Solidarności”"

Klasa 8 – Biologia

Temat: Ekologia i ochrona środowiska (III). Projekt edukacyjny – ekosystemy naturalne i sztuczne w najbliższej okolicy. Zaplanuję z zespołem/grupą uczniów projekt edukacyjny o ekosystemach w najbliższej okolicy.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test w temacie "Struktura i funkcjonowanie ekosystemu"

Klasa 8 – Chemia

Temat: Szereg homologiczny alkanów. Nauczę się definiować terminy: alkany, węglowodory nasycone. Dowiem się, jaki jest wzór ogólny szeregu homologicznego alkanów. Nauczę się zapisywać wzór sumaryczny dowolnego alkanu o podanej liczbie atomów węgla w cząsteczce oraz zapisywać wzory strukturalne i półstrukturalne alkanów.

Przeczytaj opracowanie w temacie "Szereg homologiczny węglowodorów nasyconych"

Temat: Właściwości i zastosowania alkanów. Nauczę się wyjaśniać wpływ długości łańcucha węglowego na właściwości fizyczne alkanów, np. na stan skupienia. Dowiem się, jak planować doświadczenia pozwalające zbadać właściwości alkanów na przykładzie metanu i etanu. Nauczę się obserwować i opisywać właściwości fizyczne i chemiczne (reakcje spalania) alkanów na przykładzie metanu i etanu.

Przeczytaj opracowanie w temacie "Charakterystyka alkanów"

Temat: Węglowodory nienasycone – alkeny i alkiny. Poznam terminy: alkeny, alkiny, węglowodory nienasycone. Nauczę się rysować wzory strukturalne i półstrukturalne alkenów oraz alkinów. Dowiem się, jak zapisywać wzory ogólne szeregów homologicznych alkenów i alkinów oraz jakie właściwości mają eten i etyn. Nauczę się projektować doświadczenie pozwalające odróżnić węglowodory nasycone od nienasyconych.

Przeczytaj opracowanie w temacie "Węglowodory nienasycone - alkeny i alkiny"

Temat: Zastosowanie węglowodorów i powtórzenie wiadomości o alkanach, alkenach i alkinach. Poznam zastosowania etenu i etynu. Nauczę się zapisywać równanie reakcji polimeryzacji etenu. Powtórzę wiadomości o węglowodorach.

Przeczytaj opracowanie w temacie "Eten - pierwszy przedstawiciel rodziny alkenów"

Przeczytaj opracowanie w temacie "Etyn - pierwszy przedstawiciel rodziny alkinów"

Ucz się w domu z darmową aplikacją edukacyjną Omnibus

Materiały do powtórki znajdziesz w naszej darmowej aplikacji Omnibus! Naukę w aplikacji oparliśmy o trzy kroki: przyswój wiedzę (opracowanie), utrwal wiadomości (naucz się zestawu fiszek) i sprawdź się (rozwiąż test)

Nie lubisz uczyć się sam? Możesz uczyć się z rodzicem, opiekunem lub znajomym korzystając z opcji Ucz się z kimś w fiszkach. W Omnibusie mamy też dla was co tydzień nowe Olimpiady z pucharami, nie tylko z materiału, który przerabiacie w szkole. Aplikacja jest dostępna na telefony z systemem Android w sklepie Google Play – kliknij!

1589801202-1584694079-800-x-450-jest-dobre

Zobacz najnowsze artykuły