Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Szereg homologiczny węglowodorów nasyconych

Szereg homologiczny węglowodorów nasyconych

Tabela na sąsiedniej stronie przedstawia dziesięć pierwszych, kolejnych przedstawicieli rodziny alkanów.

Każdy kolejny przedstawiciel rodziny alkanów jest bogatszy o 1 atom węgla oraz 2 atomy wodoru (czyli — CH2 —).

Szereg kolejnych alkanów powstaje więc przez „dodanie” grupy — CH2 — do wzoru poprzedniego alkanu, np.:

- gdy do łańcucha etanu o wzorze CH3 — CH3 „dodamy” grupę — CH2 —, to otrzymamy kolejnego przedstawiciela alkanów - propan:

CH3 — CH2 — CH3,

- gdy do łańcucha np. butanu: CH3 — CH2 — CH2 — CH3 „dodamy” grupę — CH2 —, to otrzymamy pentan: CH3 — CH2 — CH2 — CH2 — CH3 - a więc kolejnego przedstawiciela rodziny.

Szereg kolejnych alkanów można więc zapisać wzorem ogólnym:

CnH2n+2, gdzie n oznacza ilość atomów węgla w łańcuchu węglowym alkanów.

Znając ten wzór możemy bez trudu zapisać wzór dowolnego alkanu, np.

- alkan o 5 węglach w łańcuchu będzie miał wzór sumaryczny:

Alkany. Do wzoru... zamiast n podstawiamy 5, mamy więc... Wykonując obliczenia matematyczne otrzymujemy...

- jeżeli alkan ma 25 atomów węgla w łańcuchu, to jego wzór sumaryczny jest następujący:

Alkany. Do wzoru ogólnego... za n podstawiamy 25, otrzymujemy więc... Po wykonaniu obliczeń mamy...

Szereg alkanów (w których kolejny przedstawiciel rodziny jest „bogatszy” o grupę — CH2 —) nosi nazwę szeregu homologicznego.

Alkany. Liczba atomów węgla, nazwa alkanu, wzór strukturalny, wzór półstrukturalny, wzór sumaryczny. Metan, etan, propan, butan, pentan.Alkany. Liczba atomów węgla, nazwa alkanu, wzór strukturalny, wzór półstrukturalny, wzór sumaryczny. Heksan, heptan, oktan, nonan, dekan.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Szereg homologiczny węglowodorów nasyconych

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.