Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Właściwości chemiczne alkinów na przykładzie etynu

Właściwości chemiczne alkinów na przykładzie etynu

Są najaktywniejszymi z węglowodorów - obecność wiązania potrójnego.

W obecności alkinów woda bromowa oraz manganian (VII) potasu gwałtownie ulegają odbarwieniu.

Zachodzi reakcja przyłączania bromu do cząsteczki etynu i dlatego następuje odbarwienie wody bromowej. Zachodzi reakcja:

Właściwości chemiczne alkinów na przykładzie etynu.

W jaki sposób powstaje ten związek i jak go nazwać?

Wiązanie potrójne między atomami węgla w cząsteczce etynu

Właściwości chemiczne alkinów na przykładzie etynu.

„pęka”, tworząc na każdym atomie węgla jedno nowe wiązanie

Właściwości chemiczne alkinów na przykładzie etynu.

Do każdego z tych wolnych wiązań przyłącza się 1 atom bromu (razem 2 atomy bromu). W powstałym związku jest jeszcze wiązanie podwójne, które również ulega rozerwaniu i każdy z węgli zyskuje po jednym wolnym wiązaniu. Do tych wiązań przyłączają się kolejne atomy bromu:

Właściwości chemiczne alkinów na przykładzie etynu.

Jak nazwać ten związek?

Związek ten jest nasycony (pojedyncze wiązania między atomami węgla) i zawiera 2 atomy węgla, więc jest to pochodna etanu, w której zamiast 4 atomów wodoru mamy 4 atomy bromu.

Nazwę takiego związku tworzymy, wstawiając przed nazwę etan liczbę (cztery = tetra) oraz nazwę przyłączonych atomów pierwiastka (brom). Mamy więc pełną nazwę związku:

Właściwości chemiczne alkinów na przykładzie etynu. 1,1,2,2-tetrabromoetan. Ilość atomów bromu; nazwa przyłączonych atomów (innych niż wodór), nazwa alkanu.

Alkiny ulegają spalaniu:

- całkowitemu - do tlenku węgla (IV) i wody:

Właściwości chemiczne alkinów na przykładzie etynu. Współczynniki reakcji uzgadniamy wg schematu podanego w poprzednich reakcjach.

- półspalaniu - do tlenku (II) i wody:

Właściwości chemiczne alkinów na przykładzie etynu.

- niecałkowitemu spalaniu - do węgla i wody:

Właściwości chemiczne alkinów na przykładzie etynu.

Zapamiętaj!

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem

Ciekawostki (1)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.
minowyzolwik 09.01.2020 23:29

czy w reakcji addycji bromu do acetylenu może powstać 1,2-dibromoeten? jeśli tak to czy roztwór się odbarwi?

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.