Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Charakterystyka alkanów

Charakterystyka alkanów

Własności alkanów

Charakterystyka alkanów. Symbol C oznacza 1 atom węgla w alkanie. C5 - 5 atomów węgla w alkanie.

Przykłady reakcji spalania niektórych alkanów

BUTAN C4H10

SPALANIE CAŁKOWITE (produkty reakcji to CO2 i H2O)

Przykłady reakcji spalania niektórych alkanów. Butan, tlen, tlenek węgla (IV), woda. Teraz należy sprawdzić, czy liczba atomów C, H i O jest taka sama po stronie produktów i substratów. Postępujemy tak samo, jak w poprzednich przykładach.

- sprawdzamy liczbę atomów C po obu stronach reakcji chemicznej:

Przykłady reakcji spalania niektórych alkanów.

- sprawdzamy liczbę atomów H po stronie substratów i produktów:

Przykłady reakcji spalania niektórych alkanów.

- obliczamy liczbę atomów tlenu po obu stronach równania reakcji:

Przykłady reakcji spalania niektórych alkanów. Z lewej strony mamy 2 atomy tlenu, a z prawej 2 x 4 + 5 = 13 atomów tlenu. Mamy więc przypadek, gdy z lewej jest liczba parzysta, a nieparzysta z prawej. Należy wszystkie dotychczasowe współczynniki pomnożyć przez dwa, z wyjątkiem cząsteczki tlenu O2.

- ponownie obliczamy liczbę atomów tlenu po obu stronach równania

Przykłady reakcji spalania niektórych alkanów. Ilość atomów danego pierwiastka po obu stronach jest taka sama, a więc reakcja została napisana poprawnie.
Pierwiastek Substraty Produkty
atomy węgla 2 · 4 = 8 at. C 8 at. C
atomy wodoru 2 · 10 = 20 at. H 10 · 2 = 20 at. H
atomy tlenu 13 · 2 = 26 at. O 8 · 2 + 10 = 26 at. O

PÓŁSPALANIE (produkty reakcji: CO i H2O)

Przykłady reakcji spalania niektórych alkanów. Butan, tlen, tlenek węgla (II), woda. Teraz należy uzgodnić współczynniki reakcji postępując tak jak w poprzednich przypadkach.

- atomy węgla:

Przykłady reakcji spalania niektórych alkanów.

- następnie atomy wodoru:

Przykłady reakcji spalania niektórych alkanów.

- atomy tlenu:

Przykłady reakcji spalania niektórych alkanów. Ostateczna postać równania półspalania butanu.
Pierwiastek Substraty Produkty
atomy węgla C 2 · 4 = 8 8
atomy wodoru H 2 · 10 = 20 10 · 2 = 20
atomy tlenu O 9 · 2 = 18 8 · 1 + 10 · 1 = 18

NIECAŁKOWITE (produkty reakcji to C i H2O)

Przykłady reakcji spalania niektórych alkanów. Reakcję tę należy napisać poprawnie, tzn. uzgodnić współczynniki stechiometryczne. Postępujemy analogicznie jak w poprzednich reakcjach.
Pierwiastek Substraty Produkty
atomy węgla C 2 · 4 = 8 8
atomy wodoru H 2 · 10 = 20 10 · 2 = 20
atomy tlenu O 5 · 2 = 10 10 · 1 = 10

NONAN: C9H20

- reakcja spalania całkowitego:

Przykłady reakcji spalania niektórych alkanów. Po uzgodnieniu współczynników mamy... Postępujemy tak jak w poprzednich przykładach...

- reakcja półspalania:

Przykłady reakcji spalania niektórych alkanów.

po uzgodnieniu współczynników otrzymujemy:

Przykłady reakcji spalania niektórych alkanów.

- reakcja niecałkowitego spalania:

Przykłady reakcji spalania niektórych alkanów.

po porównaniu liczby atomów H, O i C po obu stronach równania mamy:

Przykłady reakcji spalania niektórych alkanów.

Zapamiętaj!

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Charakterystyka alkanów

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Węgiel i jego związki z wodorem

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.